Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

12. kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel

Munkahelyére új dolgozót vesznek fel és Önre bízzák, hogy tájékoztassa kollégáját a munka-, tűz-, környezetvédelmi és egészségvédelmi szabályokról! Tájékoztassa kollégáját, hogy munkahelyén milyen munka-, tűz-, környezetvédelmi és egészségvédelmi szabályokat kell betartania!

A tájékoztató során az alábbi szempontokra térjen ki:

-       munkavédelem feladata, fő területei

-       az egészséges munkakörülmények szempontjai az egészség védelmében, egyéni védőeszközök alkalmazása

-       munkavédelmi eljárások az egészségügyi ellátó rendszerekben

-       tűzvédelmi jogszabályok és rendelkezések, tűzvédelmi feladatok, teendők tűz és robbanás esetén

-       az egészségügyi ellátó rendszerek tevékenységéből származó környezetszennyező anyagok kezelése,

     ezekre vonatkozó előírások, szabályok

___________________________________________________________________________

 

1. Munkavédelem feladata, fő területei

 

Feladatai:

- meg kell határozni a követelményeket, a követelmények kielégítésének ellenőrzését és az ellenőrzés módját (jogi- és igazgatási szabályok)

- meg kell valósítani a megelőzés helyi feladatait, ehhez műszaki és higiénés intézkedések és eszközök szükségesek

-a dolgozókkal meg kell ismertetni a munkavédelmi szabályokat és meg kell győzni őket azok szükségességéről

 

Fő területei:

- munkabiztonság

- munkaegészségügy (mentálhigiéné, foglalkozás egészségügy)

 

2. Az egészséges munkakörülmények szempontjai az egészség védelmében, egyéni védőeszközök alkalmazása

 

- egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételei

- megfelelő légcsere, világítás, hőmérséklet

- az egészséget nem károsító határértékek kidolgozása (pl.: zajszint, sugárzási szint)

- egyén teherbírásához kiosztott munkafeladatok

- munkahelyi öltöző, mosdó, fürdő, illemhelyiségek megfelelőek legyenek

- legyen étkező, vagy étkezésre alkalmas helyiség

 

Védőeszközök:

- minden védőeszközt rendeltetésének megfelelően kell használni

- az egyszer használatos védőeszközt használat után az arra kijelölt helyre kell ledobni

- orr- szájkendőt naponta legalább egyszer cserélni kell

-a többször használatos védőeszközt használat után le kell fertőtleníteni

-a munkaruha tisztítását a munkahelyen kellene megvalósítani

- ilyen eszközök: védőköpeny- védőruha, gumikesztyű, fóliakesztyű, szemüveg, védőkötény, sapka, lábzsák, orr- szájkendő.

 

3. Munkavédelmi eljárások az egészségügyi ellátórendszerben

- munka alkalmassági vizsgálat

- munka- és tűzvédelmi oktatás

- ismétlődő munka- és tűzvédelmi oktatás

- rendkívüli munka- és tűzvédelmi oktatás

- munkabalesetek, üzemi balesetek jegyzőkönyvbe vétele, kivizsgálása

 

4. Tűzvédelmi jogszabályok és rendelkezések

-

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

 

- aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, ill. arról tudomást szerez, köteles azt elsősorban a tűzoltóságnak késedelem nélkül jelezni

-a tűzjelzési kötelezettség elmulasztása szabálysértés

- tűz esetén a tűzoltást az állampolgárok minden rendelkezésre álló eszközzel kötelesek segíteni

-a nyilvános távbeszélő állomás díjtalanul hívható: 105

-a hamis tűzjelzést a törvény bünteti

-a tűzjelzés módjai közül mindig a legalkalmasabbat kell választani (élőszóval, hangjelzéssel, tűzjelző berendezés használatával)

- észlelt tűz bejelentésénél mindig pontos, megbízható információkat kell adni

-a tűzjelző berendezés intézményen belül könnyen felismerhetőek legyenek (szabvány szerint élénkpiros) és működőképességét évente rendszeresen szakemberrel

ellenőriztetni kell

-a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről

 

-a munkáltatók kötelesek:

- a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló- jogszabályokban, rendelkezésekben előírt- tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan            üzemképes állapotban tartani

            ¤ a tűzoltóság részére a helyszíni gyakorlatokat lehetővé tenni

            ¤ a munkavállalók oktatását biztosítani

            ¤ a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét biztosítani

 

5. Tűzvédelmi feladatok, teendők tűz és robbanás esetén

- emberélet mentése

- tűz bejelentése

- éghető anyagok eltávolítása a közelből

- tűzoltás megkezdése (a rendelkezésre álló eszközökkel: víz, tűzoltó homok, tűzoltó pokróc, tűzoltó készülék: víz, hab, por, szén- dioxid)

 

6.Az egészségügyi ellátó rendszerek tevékenységéből származó környezetszennyező anyagok kezelése, ezekre vonatkozó előírások, szabályok

 

Kezelés folyamata:

¤ gyűjtés

¤tárolás

¤ szállítás

¤ előkezelés

¤ ártalmatlanítás

 

- célszerű intézményi gyűjtőhelyet kialakítani

-a keletkezett veszélyes hulladékról nyilvántartást kell vezetni

 

 

Különleges kezelést igénylő (fertőző) hulladékok:

 

            ¤ Használt, éles, hegyes eszközök, amelyek fertőzött mikroorganizmusokkal szennyezettek, vagy feltételezhetően szennyezettek (inj. tűk, infúziós/ transzfúziós szerelék, vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek)

            ¤ Humánbiológiai anyagok: vér, vérkészítmények, műtéti és más orvosi beavatkozások során fennmaradó, fel nem ismerhető emberi testrészek és szervmaradványok, váladékok és ezek maradványai

            ¤ Betegápolási hulladékok (kötszerek, rögzítések, egyszer használatos ruha, lepedő, katéter)

            ¤ Citosztatikummal szennyezett anyagok, eszközök (ágynemű, kötszer, kesztyű, vizeletgyűjtő tasak, stb.)

 

Biológiai hulladék (nem fertőző)

- Kezelés: temetés, lakossági hulladékégető, krematórium

- Gyűjtőeszközök: folyadék- tömören záró műanyag edény (badella)

 

Éles (nem fertőző)

- Kezelés: gőzös fertőtlenítés követő hasznosítás, lakossági hulladékégető

- Gyűjtőeszközök: műanyagból, vagy fémből készült szúrásálló, többször használható gyűjtőedény

 

Egyéb veszélyes hulladék

- Kezelés: veszélyes hulladékártalmatlanítási módszerek

- Gyűjtőeszközök: a hulladék halmazállapotának megfelelő gyűjtőedényben

 

Lakossági hulladékkal megegyező részek

- Kezelés: lakossági hulladék elhelyezési eljárások

- Gyűjtőeszközök: 1,1 köbméteres konténerben

 

Fertőző hulladékok (biológiai és éles hulladékok is)

- Kezelés: veszélyes hulladék égető, alternatív eljárások: gőzös fertőtlenítés, száraz hőkezeléses, vegyi kezeléses eljárások

- Gyűjtőeszközök: zsák: polietén, 0,06 mm vastag, sárga, megfelelő jelöléssel. Az éles eszközök részére szúrásálló műanyag, vagy papírdoboz.

 

Vegyi, mérgező, Citotoxikus szerek

- Kezelés: veszélyes hulladékégető

- Gyűjtőeszközök: a hulladék halmazállapotának megfelelő gyűjtőedényben

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 361
Heti: 2 693
Havi: 9 327
Össz.: 4 806 094

Látogatottság növelés
Oldal: Aszepszis- antiszepszis 12. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »