Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


Interakció az egészségügyi ellátásban

7. kidolgozott tétel


Széleskörű szociológiai felmérés keretében felkérik Önt a kutatásban való közreműködésre. A kutatás célja a szociálisan hátrányos helyzetű családok társadalmi helyzetének a feltérképezése. Számoljon be a kutatásról munkatársainak! A beszámoló során az alábbiakra térjen ki: a kutatás célja,hipotézise , alkalmazott kutatási módszerek, eredmények, statisztikai adatok értelmezése, szociális intézményrendszerek

 

Társadalmi egyenlőtlenség: ez alatt azt értjük, hogy az egyének és családok, valamint a különféle ismérvek alapján definiált társadalmi kategóriák helyzete a társadalomba nagy különbségeket mutat.

 

Hátrányos helyzet: relatív lemaradást jelent, és nemcsak jövedelembeli, hanem egyéb hátrányokat is (pl. elmagányosodás)

 

A többszörösen hátrányos helyzet: az olyan családokra és személyekre utal, akiknél egynél több hátrány (pl. alacsony jövedelem és rossz egészségi állapot) jelentkezik.

Szociológia: a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány

Tárgya: a társadalmi élet valamennyi jelensége

Alapvető szemlélete: az ember életének minden jellemzőjét erősen meghatározza a társadalmi szerkezetben elfoglalt helyzete.

 

A szociológia módszertana

- a szociológia vizsgálat lépései

 

Célja: valamely társadalom vagy társadalmi csoport megismerése, alapvető jellemzőinek feltárása.


1. A probléma megfogalmazása (alkoholizmus, dohányzás)


2. Elméleti hipotézisek

Például. Az alkoholizmus ott a gyakori, ahol a kultúra normái, értékei elnézőek a nagy mennyiségű szeszesital fogyasztással, a lerészegedéssel szemben, esetleg hallgatólagosan ajánlják is az ilyen viselkedést bizonyos helyzetekben.


3. Operacionalizálás: az elméleti hipotézisek mérhető formába hozása


4. Adatgyűjtési módszerek

-         publikált statisztikai adatok másodelemzése

-         egyéni adatok másodelemzése

-         dokumentumok elemzése

-         megfigyelés

-         esettanulmány

-         mély interjú

-         kérdőíves adatfelvétel (Survey módszer)

5. Elemzés: elemzzük a gyűjtött adatokat, ennek alapján következtetéseket vonunk le arról, hogy a vizsgált jelenségnek milyen jellemzőit mutattuk ki, és hogy a kiinduló elméleti hipotéziseink mennyire igazolódtak, be vagy cáfolódtak meg.


6. Az eredmény közzététele

Elemzési módszerek: táblázatok, egyszerű statisztikai mutatók

Szociális intézményrendszerek


A szociális szolgáltatások megszervezése a hatályos 1993. évi III. törvény „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” alapján, Magyarországon a település-önkormányzatok valamint a megyei önkormányzatok feladata.

Azt, hogy milyen típusú ellátást kell egy önkormányzatnak biztosítani a településen, a jogszabály a lakosságszámtól teszi függővé.

A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat illetve a megyei önkormányzata a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorultak ellátásának megszervezése érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.

A szociális ellátásoknak két alapvető elosztása van.

Az egyik az alapszolgáltatások, amelyet minden településen biztosítani kell.

A másik a szakosított ellátási formák, amelyeket a 2000 főnél nagyobb lakos számú helyiségekben kell kötelezően fenntartani.


Alapszolgáltatások


Falu, tanyagondnoki szolgáltatás, melynek lényege, hogy az apró falvakban külterületeken élők számára a település intézményhiányából származó hátrányok enyhítése.


Az étkeztetés, melynek keretében legalább napi 1x- i meleg étkezésről kell gondoskodni azoknál, akik maguk vagy eltartottuk számára ezt nem képesek biztosítani.


Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorúakról, akik otthonukban önerőből nem képesek magukat ellátni, azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de amúgy képesek önmaguk ellátására.

Ugyancsak ezen szolgáltatás keretében kell gondoskodni azokról, akik egészségi állapotuk miatt ezt igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.


 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartására mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.


Családsegítés, mely által nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával hozzájárul az egyének, családok valamint a különböző közösségek jólétéhez, fejlődéséhez, szociális környezetükhöz, való alkalmazkodáshoz.


Közösségi ellátások, célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.


Támogató szolgáltatás: célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével.


Az utcai szociális munka tevékenysége az utcán tartózkodó hajléktalan személyek helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, az ehhez szükséges intézkedések megtétele.


Nappali ellátás, mely hajléktalan személyek, és elsősorban a saját otthonukban élőkkel foglalkozik.

- 18 életévüket betöltött beteg, idő, pszichiátriai kezelt vagy szenvedélybetegek igényelhetik az ellátást.

- 3. életévüket betöltött fogyatékos, autista személyek.


Szakosított ellátási formák


Ápolást, gondozást nyújtó intézmények:

-         idősek otthona

-         pszichiátriai betegek otthona

-         szenvedélybetegek otthona

-         fogyatékos személyek otthona

-         hajléktalanok otthona


Rehabilitációs intézmények:

-         pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye

-         fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

-         hajléktalan emberek rehabilitációs intézménye


Átmeneti elhelyezés: (legfeljebb 1 évig)

-         időskorúak gondozó háza

-         fogyatékos személyek gondozóháza

-         pszichiátriai betegek átmeneti otthona

-         szenvedélybetegek átmeneti otthona

-         hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye

-         hajléktalan személyek étmeneti szállása


Lakóotthonok:

-         fogyatékos személyek lakóotthona

-         pszichiátriai betegek lakóotthona

-         szenvedélybetegek lakóotthona


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 75
Tegnapi: 361
Heti: 2 713
Havi: 9 347
Össz.: 4 806 114

Látogatottság növelés
Oldal: Interakció az egészségügyi ellátásban 7. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »