Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások kidolgoztt

14. tétel


A gyermekfogászatban alkalmazott intraorális RTG - felvétel technikája
A rtg filmben található emulzioban a rtg sugár hatására bekövetkezett változás az elıhívással válik
láthatóvá
Az elıhívás fotokémiai eljárás – sötétkamrában történik •Elızetes diagnózis igazolása
•Alapfelvétel
•Tervezés
•Követéses vizsgálat
•DOKUMENTÁLÁS!!!!!
Az intraoralis felvételek lehetnek:
Periapicalis
Koronai – interproximalis
Ráharapásos
Gyerekeknél, fıleg a kisebbeknél nehéz a felvétel készítése
Elmagyarázzuk: mit csinálunk
megmutatjuk a filmet, a gépet
Fontos, hogy nyugodt legyen – mozgó gyerekrıl nem lehet képet készíteni
Nagyon pici gyerek ülhet a szülı ölében, természetesen mind a kettıt ólomköténnyel védjük
A filmet a gyerek szájába behelyezzük, a szülı fogja a filmtartóval
Ha semmiképpen nem tőri a gyerek a filmet a szájában, akkor ráharapásos felvételt készítünk
Gyerekeknél kisebb mérető filmet használunk
A felvétel készítése elıtt minden idegentestet, így pl a szemüveget eltávolítjuk a gyerekrıl
Ha a filmtartóval sem sikerül megtámasztani a filmet, kézzel is odaszoríthatjuk, természetesen
gumikesztyő használata kötelezı!
•A RTG film fény – és sugárérzékeny anyag
•Átlátszó poliészeterbıl készül
•7 rétegbıl áll, középen van a hordozóréteg, erre jön mindkét oldalon a rögzítı réteg, az emulzió és a
védıréteg
•A film fényzáró, nedvszigetelı papírcsomagolásban és mőanyag tasakban van
•Intraoralis filmek 4-5x több ezüstöt tartalmaz, mint az extraoralis filmek
•Intraoralis filmek fényérzékeny emulziója vastagabb, mint az extraoralis filmeké
•A film mögött van még egy vékony ólom fólia, mely elnyeli a szórt sugárzás egy részét (fontos, hogy
a film
•A tasak sarkában van egy kis kidomborodás, ez a jelzés alkalmas arra, hogy elıhívás után
megállapíthatjuk, hogy a felvétel melyik oldali fogról, fogcsoportról készült. A mőanyag tasak sarka
gömbölyített, így nem okoz sérülést a száj nyálkahártyáján
•A mőanyag tasak elınye, hogy fertıtlenítı oldatba is behelyezhetı
•A filmeket dobozba csomagolják, 100-as, 150-es kiszerelésben, lejárati idıvel ellátva.
•Rtg- és ionizáló sugárzástól védve, száraz, hővös helyen tároljuk
•Különbözı filmméretek vannak, gyerekek vizsgálatához 0-s (2,2x3,5 cm) filmet használunk
•Ráharapásos filmméret: 5,7x7,6 cm
Fej elhelyezése
A felsı fogaknál a felsı rágósík, az alsónál az alsó rágósík legyen vízszintes
Film elhelyezése
•Filmtartóba tesszük
•Csipesszel helyezzük a szájba, vagy egyszerhasználatos gumikesztyővel
•Attól függıen, hogy milyen fogcsoportot vizsgálunk, állítva vagy fektetve helyezzük be a filmet
••A film a fog mögött legyen
•Ólmos fele legyen hátul
•A film széle 5 mm-rel érjen túl a fogak occlusalis felszínén
•A film ne görbüljön, mert a kép torzított lesz
•Kitámasztása a vattarolni segítségével
•Kézzel
•Filmtartóval
•csipesszel
•Centralis sugár merıleges legyen a fog és a filmsíkja által bezárt szög felezıjére
–Ez a szög a beállítási szög
•Orthoradialis irányba haladjon
–Párhuzamos a fogak approximalis felszínével
–Szemmérték szerint állítjuk be
•Apicalis irányú legyen
–A gyökér csúcsi harmadán haladjon át a fısugár
–Megtaláljuk a gépeken a „+”-jel arra utal, hogy a szög a vízszintes felett van, a felsı fogak
beállításához
–„-”-jel a vízszintes alatt, az alsó fogak beállításához
Az asszisztens feladatai:
–Gépek üzembe helyezése
–Mőszerek kipakolása
–Filmek elıkészítése
•Felvételek készítése
•Infectiokontroll
•Elpakolás
–Gépektisztítása, karbantartása
Sugárvédelmi szempontok a gyerekfogászatban
•Pajzsmirigy – és gonádvédıs gumikötény használata
•Kisebb film alkalmazása
•Kísérıt is védjük köténnyel
1.Elıhívás (20 C-on 5 perc)
Elıhívó hatóanyaga: metol (felszínen hat), hidrokinon (mélyben hat) – ezek redukáló hatására a
brómezüstbıl kiválik a fekete fémezüst
Védıanyaga: nátriumszulfit – megköti a levegıbıl bejutó oxigént, a hívó tartását segíti elı
Aktiváló, gyorsító, lúgosító anyag: nátriumkarbonát – megköti a halogén savakat, biztosítja a magas
(11 feletti) pH értéket, fellazítja a zselatint, így a hívó könnyebben bejut
Késleltetı anyag: káliumbromid
2.öblítés: folyó vízzel fél percig
3.Rögzítés (fixálás) kb 10 perc
a nem redukált brómezüst szemcsék kioldása
hatóanyaga: nátriumtioszulfát
4.Mosás: 20 – 30 percig folyó vízben
5.Szárítás: 5% formalint tartalmazó 50%-os alkohololdatban való öblítés után meleg levegıvel
Gépi elıhívás menete:
•Filmkidolgozás
–28 – 30 C-on 4,5 – 5 perc
–35 – 38 C-on 1,5 perc
•Részei
–Hengersorok – folyamatosan szállítja a filmet a hívó, fixáló és lemosótankban
–Szárító ventillátor
Elınyei:
rövidebb elıhívási idı
emberi hiba lehetısége kisebb
nem igényel sötétkamrát
Jellemzıi:
•nagyobb koncentrációjú és magasabb hımérséklető vegyszereket használ
•Hımérsékletet a készülék állandó értéken tartja
•A hívó adaléka a glutánaldehid megakadálozza, hogy a film a hengerhez tapadjon
Digitalis rtg rendszere
Részei
szenzor
kábel
számítógép
Digitális képfelvétel készítése
szokásos felvételi technikával
film helyett szenzor
kisebb expozicios idı
számítógép használata: képalkotás,
Felmerülı problémák
•Kezdeti nagy beruházás
•Idegenkedés a számítógép használatától
•Tudás hiánya
•Programok közötti átjárhatóság, integrált rendszerek
Elınyök
•Környezetbarát
•Gyorsaság
•Kisebb sugárterhelés
•Kvantitatív mérések
•Utólagos képmódosítás
•Rekonstrukció
•kommunikáció
A fogbélelhalás következményes RTG-jelei
•Fogbélelhalás trauma következtében alakulhat ki
•Ha a tejfognál a csíra sérül, az áttört fog koronáján infractio keletkezik
•Nagyobb trauma hatására a fogbélbe vezetı erek elszakadnak, a pulpában vérzés keletkezik, a fog
bebarnul, a fogbél elhal
•Heveny tünet nélkül is kialakulhat idült gyulladás, esetleg cysta

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 54
Tegnapi: 387
Heti: 54
Havi: 12 832
Össz.: 4 823 588

Látogatottság növelés
Oldal: Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások 14. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »