Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


Egészségmegőrzés- egészségfejlesztés- egészségnevelés

kidolgozott 14. tétel
Munkahelyére új dolgozó kerül felvételre. Önre bízzák a munkahelyi ártalmakról való felvilágosítást az új dolgozó részére. Tájékoztassa az újonnan érkezőt! Tájékoztatója során a következő szempontokra térjen ki: munkahelyi ártalom fogalma, védőfelszelések helyes használata /önmaga, beteg, hozzátartozó részére, munkaruha tisztántartásának szabályai , a munkaruha szennyeződésének lehetőségei és elkerülésük módjai, munkahelyi higiénés ártalmak a szervezetre gyakorolt negatív hatása, a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása, veszélyes anyagok osztályba sorolása


A foglalkozási ártalom a munkahelyen a munka környezetében fellépő, a dolgozóra ható káros hatás, amelyet azonban az ember maradó károsodás nélkül elvisel.

A foglalkozási ártalom tartós, hosszabb idejű hatása foglalkozási betegséget okozhat.

A személyi védőfelszerelések biztosítják a munkavállalók munkavégzése során a veszélyforrásokkal szembeni megfelelő védelmet:

 

• Feleljen meg a műszaki, esztétikai követelményeknek

• Biztosítsa magas védelmi hatásfokot és kényelmét

• A védőfelszereléseket fiziológiai tulajdonságai, valamint használatának alapján minősíteni kell

• A kezelési utasításuk tartalmazza a védőfelszerelés rendeltetését és élettartamát

• Kihordási idő nincs

 

Csoportosítás:

 

• Fejvédő eszközök-arcvédő eszközök-szemvédő eszközök

 

• Hallásvédő eszközök-légzésvédő eszközök

 

• Felső végtag védelme-test védelem-láb védelem

 

A 65/1999. (XII. 22.) EüM sz. rendelet alapján a munkáltatónál a munkakörülmények, a munkahelyek, a munkaeszközök és a technológia ismeretében kell egyéni védőeszközt biztosítani a dolgozóknak.

 

A védőeszközt a munkába álláskor illetve az ártalom megjelenésekor biztosítani kell. Ez

munkabiztonsági szaktevékenység. Ha a munkáltató az előírt és szükséges egyéni védőeszközt nem biztosítja, a dolgozó jogosult a munkát megtagadni, egyidejűleg köteles a veszélyeztetésre a munkáltató figyelmét felhívni.

 

A dolgozó köteles a részére biztosított egyéni védőeszközt az ártalom fennállása esetén

rendeltetésének megfelelően használni. A használat ellenőrzése a munkahelyi vezető feladata. A használat elmulasztása esetén a dolgozót a munkavégzéstől el kell tiltani. Az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatára a dolgozókat ki kell oktatni, a használatot be kell gyakoroltatni. Ez a munkahelyi vezető feladata.

 

Egyéni védőfelszerelés, védőeszköz helyett pénzbeli megváltás nem adható. A védőruha, egyéni védőfelszerelés személyhez kötött, kihordási ideje nincs.

A dolgozók részére kiadott védőruhák, egyéni védőfelszerelések a munkáltató tulajdonát képezik, nyilvántartásuk a munkáltató feladata. A dolgozók kötelesek jelenteni vezetőjüknek, ha a részükre kiadott védőruha, egyéni védőfelszerelés használatra alkalmatlan. A munkahelyi vezető dönt arról, hogy a dolgozó által használt védőruha, egyéni védőeszköz további használatra alkalmas-e.

Amennyiben további használatra alkalmatlan, köteles intézkedni a védőruha pótlásáról, cseréjéről. A használhatatlan védőeszközök selejtezése a munkahelyi vezető feladata.

 

Csak minősített egyéni védőeszközt, védőfelszerelést szabad beszerezni és alkalmazni. A tisztítást, a fertőtlenítést csak arra szakosodott szervezet (szolgáltató) végezheti, ezt követően az eszköz minőségét ismét tanúsítani kell. A védőruha, védőfelszerelés megóvásáról, napi karbantartásáról a dolgozó tőle elvárható módon köteles gondoskodni.

 

Munkaruha tisztántartása


Egyéni védőeszközök:

 

- védőköpeny ruha

- gumikesztyű

- szemüveg

- védőkötény

- maszk

- védősapka

- orr-száj kendő

- lábzsák

 

Tisztántartás szabályai:

 

1x használatos eszközöket használat után a megfelelő hulladékgyűjtőkbe ledobjuk

 

- Orr- száj kendőt legalább naponta cserélni

- A műanyag többször használatos eszközöknél használat után megfelelően fertőtlenítsük

 

Munkaruha:

 

-         Mosását, ha lehet, akkor a munkahelyen oldjuk meg

-         Otthoni tisztításnál fontos a fertőtlenítés és az egyéb más ruháktól valló külön kezelés

 

A foglalkozási megbetegedések bejelentése:

 

• Rendszeresített nyomtatványon az ÁNTSZ –hez 24 órán belül a diagnózis felállítását követően

• Halálos kimenetelű, ill. ugyanazon munkahelyen 5 vagy több munkavállalót érintő azonos,

Egy időben kialakult heveny foglalkozási betegség esetén szóban azonnal és írásban 24 órán

belül

• A bejelentés megtörténtét és keltét a kórismeret feltüntetésével a dolgozóról vezetett

nyilvántartásban rögzíteni kell.

• Az ÁNTSZ a bejelentést nyilvántartásba veszi és erről a bejelentőt 3 napon belül értesíti.

 

 

A foglakozási megbetegedés kivizsgálása:

 

• Az ÁNTSZ szervei vizsgálják ki

• A vizsgálatba bevonhatók az érdekképviseletek és szükség esetén más hatóságok is

 

A vizsgálati lapnak tartalmaznia kell:

 

• A bejelentés azonosítását

 

• A munkavállaló előző munkahelyein esetleg előforduló kóroki tényezőket

 

• A kóroki tényezők műszeres vizsgálatának megtörténtét

 

• A valószínűsíthető okokat

 

• Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatokat

 

• A dolgozó magatartása hozzájárult-e a megbetegedés kialakulásához

 

• A kivizsgálást követő intézkedéseket

 

• A kivizsgálás tapasztalatainak részletezését

 

• A vizsgálati lap egy példányát megkapja az OMFI (Országos Munkahigiénia és Foglalkozás-egészségügyi Intézet)

 

 

Veszélyes anyagok osztályba sorolása


1. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

A veszélyes anyagok osztályba sorolása

 

1. Az anyagok veszélyesség szerinti osztályozásának szempontjai

 

E rendelet szerint veszélyesek a Kbtv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott sajátosságokkal bíró anyagok.

E sajátosságok szerint történik az anyagok veszélyesség szerinti osztályozása.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 361
Heti: 2 648
Havi: 9 282
Össz.: 4 806 049

Látogatottság növelés
Oldal: Egészségmegőrzés- egészségfejlesztés- egészségnevelés 14. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »