Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások kidolgoztt

13. tétel

12 éves lánygyermek elesett, a felsı maradó nagymetszıje haránt félbetört. A szülı izgatott , a fog érzékeny, a fogbél (pulpa) rózsaszínen áttőnik a fogon. Fealadata, hogy az ellátás során segédkezzen, a beavatkozást végzı orvosnak, illetve tájékoztassa a szülıket az esettel kapcsolatban.


A sérülések formái:

1. Luxtaio totalis permantis: a fog teljes kimozdulása az alveolusból. Legtöbbször a szülı vagy a

gyermek magával hozza a kiesett fogat, nyálba vagy tejbe, de elıfurdul, hogy a fog véglegesen

elveszett.

2. Luxatio partalis dentis permanentis: a fog részleges kimozdulása. Csak meglazul vagy elmozdul

a fog, a heléyrıl.

3. Intrusio: a fog benyomódik az alveolusba

4. Fractura coronae dentis permamentis. Sérülhet csak a zománc, a törésvonal elérheti a zománc

mellett a dentint és érintheti a pulpát.

5. Fractura radicis dentis permanentis: a foggyökér törése, amely coronalis , középsı és apicalis

harmadban fordul elı.

A baleset következtében sérülhet a fogat tartó csont, a processus alveolaris és a lágyrész is. Ez

legtöbbször csontrepedés, ami önmagában spontán gyógyul. A lágyrészek sérülései közül leggyakoribb

az ajak zúzódása, berepedése.Sérülés okai:

A sérülések okai között szerpel a sport, a játék, a verekedés és a közlekedési baleset. Jelentısen

veszélyeztetett terület az elıre álló felsı metszıfogak.

Kezelései:

A maradófogak baleseti sérüléseinek kezelése szempontjából fontos a sérülés és a kezelésbe vétel

között eltelt idı. Sajnos gyakori, hogy a fogbalesetet szenvedett gyermeket, ha nincsen nagyobb

lágyrész sérülés és vérzés, csak néhány nap, estleges néhány hét után viszik el a fogorvoshoz. Pulpába

vagy annak közelébe hatoló törésvonal esetében a pulpát érı vegyi és fizikai hatások, valamint a

fertızés miatt a fog életben tartásának esélye az idı múlásával arányosan csökken.

Esetünkben Fractura radicis dentis-rıl beszélünk.

Fractura radicis dentis. A foggyökér töréseinek ellátási módját a törés helye szabja meg. Alapvetı

szempont a fogbél lehetıség szerinti életben tartása.

Apicalis harmadban tört gyökér estében a fogat megfigyelés alatt tatjuk.

Középsı harmad törése estén sínezéssel kell a fogat nyugalomba helyeznünk 2-6 hónapon keresztül.

A foggyökér koronális harmadának törése a legrosszabb prognózisú. A letört koronai részt eltávolítjuk

és feltárás, valamint gyökérkezelés után a törött gyökeret csapos foggal látjuk el. Ez után gyakran

alakul ki paradontális tasak.

Gyakran elıfordul azonban, hogy a koronai harmadban törött gyökeret el kell távolítani. Ilyenkor

implantátum jöhet szóba. Az implantációra kerülhet sor vagy közvetlenül az extractió után, vagy az

alveolus teljes csontosodását követıen.

Külön megfontolást igényel a maradó frontfogak sérüléseinek ellátás, ha egyidejüleg fogazati

rendellenesség áll fenn. Ha a súlyosan sérült fog megtartása amúgyis kétséges, helyteremtés céljából

célszerő eltávolítani és a szükséges orthodontiaikezelést, az eltávolított fog helyének felhasználásával

elvégezni. Több fog elvesztésekor protetikai megoldásra lehet szükség.

Alapvetı szempont, különösen totalis luxatio esetén, a fogazati rendellenesség figyelembevétele.


Sínezés:

Fiziológiás sóoldattal való óvatos leöblítés után a fogat replantáljuk és a szomszédos fogakhoz

rögzítjük (sínezzük). Ez törénhet önkötı akrilláttal, de kímélesebb és célravezetıbb módszer, ha

savazás után kompozíciós tömıanyaggalegy passzív ívet rögzítünk a fogak labialis felszíneire és így a

ráragasztott ív viszonylag rugalmasan sínezi a visszahelyezett fogat.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 75
Tegnapi: 361
Heti: 2 713
Havi: 9 347
Össz.: 4 806 114

Látogatottság növelés
Oldal: Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások 13. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »