Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

25. kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel

Ismerőse érdeklődik Öntől a foglalkozás egészségügyi szakápolói képesítésről. Tájékoztassa az érdeklődőt a foglalkozás egészségügy feladatiról, tevékenységéről és a szakápoló szerepéről. Tájékoztatása során az alábbi témaköröket érintse:

-         - a foglalkozás-egészségügyi szolgálat preventív, megelőző szerepe

-         - az egészséges munkakörnyezet kialakításának jelentősége

-         - a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai,    

-           biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) egészségre gyakorolt hatása

-         - veszélyhelyzetek megelőzése

-         - szakápolói feladatok

___________________________________________________________________________

 

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat preventív, megelőző szerepe:

 

A munkavégzés során a dolgozó szervezete többé- kevésbé alkalmazkodik a munkakörnyezethez, ahol egészségre ártalmas munkafolyamatok is adódhatnak.

 

Feladata: A káros munkakörnyezet okozta és a munkavégzésből származó megterhelések, illetve igénybevételek vizsgálata és befolyásolása, továbbá a munkát végző személyek munkaköri egészségi alkalmasságának megállapítása, ellenőrzése és elősegítése.

 

Feladatai:-a munkakörnyezet emberekre gyakorolt hatásának elemzése

               -a foglalkozási megbetegedések felismerése

               -a munkavállaló összes terhelésének meghatározása

               -a foglalkoztathatóság feltételeinek meghatározása

               - orvosi alkalmassági vizsgálatok előírása

               - fiatalkorú és a megváltozott munkaképességű személyekre való fokozott odafigyelés

 

A foglalkozás-egészségügy a munkakörnyezeti tényezők okozta és a munkavégzésből származó megterheléseket ,valamint a munkát végző egészségi alkalmasságát állapítja meg és ellenőrzi. Munkalélektani,munkaélettani kérdésekkel, a munkakörülményekkel,munkakultúrával és a munkaalkalmassággal foglalkozik.

 

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat: A munkavédelmi törvény hatálya alá tartozó munkáltatónak a munkahelyen foglalkozás-egészségügyiszolgáltatást kell biztosítani, amit a foglakozás-egészségügyiszolgálatok látnak el.

 

Az egészséges munkakörnyezet kialakításának jelentősége: 

 

Az egészség szó definíciója a WHO szerint a "a fizikai, szellemi és szociális elemek komplex és kiegyensúlyozott rendszere, nem pedig a betegség és fájdalom hiánya." Vagyis az egészség több mint hibátlan és problémamentes fizikumunk és testi működésünk.

Az egészséges munkakörnyezet koncepció ennek megfelelően nem azonos a balesetmentes és betegség-megelőző munkahely felfogással, a megközelítés a munkavállaló egyén természetes emberi igényeit veszi górcső alá és vizsgálja meg egyéniségtől függően.


Az egészséges munkakörnyezet koncepció alapja és főbb fókuszai a következők: 


-        az iroda és egészség egymásra hatása, vagyis a munkahelyi "well-beeing";
- változatosság a munkafolyamatokban és feladatokban;
- az irodai mozgás és egészségügyi követelmények betartása;
- a koncentrációt elősegítő és támogató, optimális hang -és fényhatások biztosítása;
- ergonómiai szempontból a megfelelő munkakörnyezet és eszközök biztosítása;
- a munkahely légkörének optimalizálása növényekkel, levegőztető rendszerekkel és a nem-dohányzó munkavállalók védelmével.

 

Az egészséges munkakörnyezet kialakításának jelentősége

Követelmények

*      A munkavégzés tárgyi feltételei (pl. ivóvíz biztosítása).

*      Rend és tisztaság, veszélyes hulladék.

*      Megvilágítás, munkahelyi zaj.

*      Rezgés, légtechnikai megoldás.

*      Klíma, munkahelyi por.

*      Hőtermelés, védőital juttatása.

*      A munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények.

*      Fertőző anyagok kezelése.

 

Munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi,lelki)és a munkakörnyezeti kóroki tényezők(fizikai,kémiai,biológiai,pszichoszociális,ergonómiai)egészségre gyakorolt hatása:

 

Fizikai kóroki tényezők:- zaj okozta halláskárosodás

                                       - helyileg ható vibráció okozta  megbetegedések

                                       - ionizáló sugárzás okozta betegségek

                                       - nem ionizáló(ultraibolya,infravörös) sugárzás által okozott betegségek

                                      - túlnyomás alatti munkavégzés által kiváltott betegségek

 

Kémiai kóroki tényezők:- ólom és vegyületei által okozott betegségek

                                        - higany és vegyületei által okozott betegségek

                                        - klór által okozott betegségek

                                        - levegőben lévő por által okozott betegségek

                                        - foglalkozási asztma

 

Biológiai  kóroki tényezők:- gombák okozta bőrbetegségek

                                            - kullancs okozta agyvelőgyulladás, Lyme kór

                                           - foglalkozással kapcsolatban keletkező májgyulladás

                                           - foglalkozással kapcsolatban keletkező tuberkulózis

 

Pszichoszociális ,ergonómiai kóroki tényezők:

- csontok,izmok megbetegedése egyoldalú igénybevétel következtében

- nyomás eredetű perifériás idegkárosodás

- fokozott megterhelés okozta megbetegedések

 

Vészhelyzetek megelőzése:

 

1. Műszaki védelem biztosítása

 

Műszaki megelőzés: a munka során keletkező ártalmak megelőzését szolgáló műszaki berendezések,technológiai és munkaszerzési intézkedések

- létesítményekre vonatkozó előírások

- munkahelyi rend és tisztaság

- gyógyítás, ápolás,gondozás

- egyéb általános rendelkezések

 

Műszaki megelőzés lehetőségei:- mérgező anyagok mennyiségének csökkentése

- zárt termelési  folyamatok alkalmazása,automatizálása

- légteret szennyező munkafolyamatoknak más tevékenységből való elkülönítése

- megfelelő természetes és mesterséges szellőztetés biztosítása

 

2. Egyéni védelem biztosítása

 

3. Egészségügyi preventív tevékenység

- felvétel előtti orvosi vizsgálat-alkalmasság

- időszakos orvosi vizsgálat-egészségre ártalmas munkakörben

 

4. Oktató,nevelőmunka

- baleset elhárítás és munkavédelmi oktatás

- egészségügyi felvilágosító tevékenység

 

5. Ellenőrző munka

- munkavédelmi szemle

- folyamatosan figyelni kell kísérni a munkavédelmi és balesetelhárítási berendezések megfelelő működő képességét

 

Veszélyhelyzetek megelőzése

 

Szakápolói feladatok

 

Feladata: Részt vesz az egészség-megőrzési, egészségnevelési feladatokban, a foglalkozással összefüggő betegségek felismerésében, kezelésében és a munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, dokumentációs tevékenység


 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 71
Tegnapi: 361
Heti: 2 709
Havi: 9 343
Össz.: 4 806 110

Látogatottság növelés
Oldal: Aszepszis- antiszepszis 25. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »