Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások kidolgozott

11. tétel


A került óvodáiban általános és középiskoláiban fel kell mérni a gyermekek fogazati állapotát, új kollégája elıször vesz részt ilyen munkában. Feladata , hogy ezeknél a vizsgálatoknál
segédkezzen, a szőrést végzı orvosnak, illetve felkészítse erre újonnan érkezett kollégáját.
Készítse fel új kolleganıjét erre a feladatra és foglalja össze, amit a gyermekfogászati szőrıvizsgálatoknál tudni kell!

Szempontok
-a szőrıvizsgálatok eszközeinek ismertetése, használatuk módja a különbözı korcsoportokban
-a szőrési eredményeken alapuló prevenció stratégiája
-a gyermek és ifjúság fogászati szőrés céljai, lehetısége az egészségnevelés és éa szőrés kapcsolata
- gyermek és ifjúságfogászati ellátás a szőrést követıen, kontroling tevékenység
Vizsgálóeszközök
–Fogászati tükör
–Fogászati szonda
–Fogászati csipesz
2. Kezeléshez használt eszközök
excavator
Black mőszerek
vésı
bárd
keverık, elegyítık
1.Üveglap
2.Fémspatula
3.Mőagyag spatula
4.Amalgámkeverı dörzsmozsár és keverırúd
5.Amalgámpisztoly
6.Amalgámkeverı gép
7.Amalgámtömı
8.Vajna – féle protektor
9.Spatula – Flaggs-féle
10.Heidemann – féle mőszer
Azt a pácienst akinek az orvossal, asszisztenssel kapcsolata jó:
•könnyebb kezelni
•könnyebbek a vele való döntések
•s általában a páciens pszichés eszközökkel jobban befolyásolható
•Az egyén valamilyen szempont, meggondolás alapján önmaga számára fontosnak tartsa a jó
módszerek megtanulását
•Motiváció hiányában az instrukciók semmit sem érnek
•Érdeklıdését, figyelmét felkelteni
•El kell kezdeni a tisztán tartást – napi 2x nedves gézzel
•El kell kezdeni a fogkeféhez szoktatását (játékosan fürdés közben hagyni rágni)
•Már vegyes táplálkozás eredményeképpen jól megrakódik a lepedék – innentıl mechanikus tisztítás
•Fogkrémet csak akkor, ha ki is köpi
•Célszerő a legkisebb fejő, ritkás csomózású, puha szálú fogkefét
•Lehetıleg gyermek fogkrémet használjunk, amit szeret a gyerek
•Az esti fürdést és a reggeli tisztálkodást mindig fogmosás kövesse
Figyeljünk a fogkefe állagára, rendszeres cseréjére (lekopott az indikátor, szétálló)
•6 éves korig a szülı mossa a gyerek fogát és utána is szülıi felügyelettel és ellenırzéssel
•Szülıi példamutatás
•Hiúságot felkelteni, szokássá váljon
•Elmexek, szájöblítık használata
•Mesék, diafilmek, társasjátékok
•Táplálkozás – rágás, rágógumi elınyei
•Zöldségek, gyümölcsök
•Édesség elhagyása
•Mindig ugyanazon a helyen kezdjük és fejezzük be, így biztos, hogy nem marad ki semelyik rész sem
•Külsı felszínen kezdjük, összezárt fogakkal körkörös mozdulatokkal úgy, hogy az ínyt is maszírozzuk
és egyszerre csak 2 – 3 fogat veszünk bele
•Ezután a rágófelszínen is kis körben mozgatjuk a fogkefét, majd a belsı felszínét az íny felıl a korona
felé apró seprı mozdulatokkaltisztítjuk
•Végül a nyelv lemosása
ISKOLAFOGÁSZATI SZŐRÉS:
Fodor József nevéhez főzıdik
1919-ben a Tanácsköztársaság ideje alatt rendelet mondta ki, hogy a fogorvosok kötelessége az
iskoláskorúak fogászati ellátása. Ennek a rendelkezésnek azonban kevés eredménye volt.
1922: 6 iskolafogászati rendelı 12 fogorvossal és 6 asszisztensnıvel
1924: országos program lett1929-ben dr. Hamar Pál rövid tájékoztató füzetben adott ki, melyben
ismertette a tejfogak megtartásának fontosságát a gyermekek fogazatának késıbbi fejlıdése
szempontjából
4-5 éves korban el kell kezdeni a gyermekek fogkezelését, a pedagógusok és iskolák
ebben megfelelı oktatással nyújthattak segítséget
”…teljes és tökéletes eredményt csak úgy érhetünk el, ha a szülık belátják gyermekeik fogai
kezelésének szükségességét és mintegy szükségét érzik annak, hogy gyermekeik szája és fogazata
kellı gondozásban és kezelésben részesüljön
CARIESPREVENCIÓ Fİ PILLÉREI
1.Fluorid
2.Helyes táplálkozás
3.Szájhigiene
4.Ezeknek együttes alkalmazásával lehet a caries kialakulását megakadályozni
A gyermek bizalmát el kell nyerni – sokszor a szülı „ellenünk dolgozik”
•tudja, hogy mi fog vele történni
•megbeszélni, ha bármi fáj, kézfeltartással jelezze – szabadsága megmarad
•mőszerek sorba legyenek kikészítve
•szembe ne világítsuk
•alkoholt kerüljük, helyette hyperolt használjunk
•dicsérjük a gyereket!
•gyorsan és határozottan dolgozzunk
Fel kell hívnunk a gyermek figyelmét a fogakon lerakódott depozitumokra.
Dentalis plakk alatt stabil puha lepedéket értünk, mely szorosan tapad az alatta levı felszínhez, amely
öblítéssel nem eltávolíthat, csak mechanikus tisztítással
Szabad szemmel csak nagyobb mennyiség látható
Teljesen megtisztított fogakon már 20 perc múlva kimutatható
•Jelentıs a fogak nyaki harmadában,
supragingivalisan elhelyezkedı biofilm plakknak van döntı jelentısége
Szájhigienes indexek felvételéhez a lepedéket
–Megtekintéssel
–Mőszeres tapintással (a fogfelszínen a szondát végighúzva karcnyomot kapunk a lepedékben)
–Plakkfestési eljárással vizsgáljuk
•Ételmaradéktól
–öblítéssel eltávolítható
–Kevés benne a mikroorganizmus
–Általában étkezéseket követıen
–Leggyakrabban a fissurákban és interdentalisan található
Materia albától
vízsugárral eltávolítható
mikroorganizmusok, vérsejtek „laza keveréke”
Szerzett pellikula
nyálproteinek révén képzıdik
baktériummentes
plakkfestéssel halványan megfestıdik
Gyerekkorban alakítható ki leginkább a tartósan egészséges fogazat, a fogszabályozás az egyik
alappillére a fiatalkori fogkezelésnek
A normálistól eltérı izomfunkció lényeges szerepet játszik a fogazati rendellenességek kifejlıdésében
Abban, hogy ezeket a rendellenességeket elkerülhessük, óriási szerep jut csecsemıkorban a
szoptatásnak, az elsı fogak megjelenésétıl pedig a rágásnak
A rágóizmok és száj körüli izmok normális mőködése nagyon fontos tényezı a szabályos fogazat
kialakulásában.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 67
Tegnapi: 361
Heti: 2 705
Havi: 9 339
Össz.: 4 806 106

Látogatottság növelés
Oldal: Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások 11. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »