Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


Interakció az egészségügyi ellátásban

14. kidolgozott tétel


Belső továbbképzés keretében munkatársainak a társadalmi rétegekről, a szegénység megjelenéséről kell beszélnie. Tájékoztassa munkatársait az adott témáról!

A tájékoztatás során az alábbi szempontokra térjen ki: a társadalom rétegződése, a szegénység megnyilvánulási formái, a család jellemzői, funkciói, a közösség fogalma a társdalomban

 

Társadalmi szerkezet és rétegződés


Társadalmi szerkezet: a társadalmon belüli különböző pozíciók közötti viszonyokat értjük


Státusz, szerep: a társadalmi szerkezeten belül státuszok vannak, a státuszok betöltői meghatározott szerepek szerint viselkednek, és ezek a szerepek meghatározott viszonyokat írnak elő az őket betöltők számára


Társadalmi réteg: a foglalkozás, az iskolai végzettség, lakóhely, a jövedelem nagysága alapján definiált társadalmi kategória


Társadalmi rétegződés: a különböző ismérvek alapján definiált társadalmi kategóriák helyzetének eltérése, hierarchikus sorrendje az életkörülmények és az életmód különböző dimenzióiban.


Társadalmi osztály: a termelő eszközökhöz való viszony alapján definiált társadalmi kategóriák.


Státusz csoport: az olyan egyének vagy családok csoportja, akik az általa használt 7 dimenzióban együtt véve is hasonló helyzetben vannak.


Elit: társadalmi hierarchia csúcsán elhelyezkedő kis létszámú csoport hatalmi, politikai elit)


Szegénység


Depriváció: valamitől való megfosztottság, a deprivált személy nélkülöz valamit, ami az adott társadalomban a nagy többségnek a rendelkezésére áll.


Hátrányos helyzet: relatív lemaradást jelent, és nemcsak jövedelembeli, hanem egyéb hátrányokat is (pl. elmagányosodás)


Abszolút szegénység: ha az egyén vagy a család a létminimum alatt él. A létminimumot az egy főre jutó jövedelemben határozzák meg.


Relatív szegénység: az egyén vagy a család erősen elmarad az adott társadalom átlagos viszonyaitól.

Az egyenlőtlenség és a szegénység feltételezett okai:

 

-         gazdasági- társadalmi rendszer jellege, működése

-         műveltség és az iskolai végzettség felé fennálló hátrányok

-         rossz testi és lelki állapot

-         csonka, egyszülős családok

-         életciklus jelenség

 

V. A társadalmi egyenlőtlenséget és szegénységet generáló tényezők:

 

-         Nem megfelelő szociálpolitikai döntések

-         Rossz gazdasági helyzet

-         Nem megfelelő egészségügyi ellátás

-         Egészségnevelés jelentősségének elhanyagolása

-         Adórendszer

-         Diszkrimináció (megkülönböztetés)

-         A nevelés- oktatás jelentősségének elhanyagolása

-         A családvédelem elhanyagolása

-         Eltérő szociokultúrális helyzet


 

A család


Fogalma: olyan együtt élő kis csoport, amelynek tagjait vagy házassági vagy vérségi, esetleg örökbefogadási kapcsolat köti össze.


Családformák:

-         nagycsalád vagy kiterjedt család (több gyerek és nagyszülők)

-         nukleáris család (anya, apa, gyerekek)

-         csonka család


Család funkciói:

 

Biológiai funkció vagy reprodukciós funkció, mellyel a család biztosítja a társadalom újratermelődését

Gazdasági: a család termel, eloszt, fogyaszt

Szocializációs: társadalomba való beilleszkedés folyamata, ami a társadalmi értékek és az elfogadott viselkedés normák megtanulásával történik. A gyermek megtanulja azokat a szerepeket, amiket felnőttként el kell játszania.

Lelki támogató funkció, amely az egymáshoz kötő érzelmi kapcsolaton alapul.

 

 

A család, mint rendszer

 

- a család egy önszabályzó interperszonális (személyközi) és komplex rendszer, amely folyamatosan változik, fejlődik és újraszerveződik.

- a benne zajló folyamatok körkörösek, és nem lineárisak.

- a család részekből tevődik össze, ami több mint a családtagok matematikai összege

- a részek állandó mozgásban, kölcsönhatásban vannak

- a változásból mindenkinek van nyeresége és vesztesége

- a család, mint rendszer homeostasisra törekszik (belső egyensúly)

- a stabilitás és a változás egyensúlyát próbálja meg megteremteni, azaz egy dinamikus egyensúlyi állapot

- a rendszer fő meghatározói a családon belüli strukturális (szerkezeti) viszonyok, szabályrendszerek és kommunikáció


Családi életciklusok:

1. Udvarlás periódusa

2. A házasság korai szakasza

3. Első gyermek születése

4. Gyermek az iskolában

5. Gyermek kirepülése a fészekből

6. Öregkor, nyugdíjaskor

7. Halál és veszteségek kora

 

Családi konfliktusok leggyakoribb okai:

 

-         jövedelem körüli viták

-         szexuális ellentétekből fakadó viták

-         a harmadik megjelenése a kapcsolatban

-         gyermek okozta konfliktusok

-         addikciós betegségek (drog, alkohol)


Közösség fogalma a társadalomban:

 

-         Amióta ember létezik, közösség is létezik.

-         A „közösség” mindig is erős pozitív értéktartalmú fogalmat jelentett.

-         E fogalom szorosan érintkezik a különböző emberi együttesek:
csoport, társulás, társadalmi rendszer alapfogalmaival, az értékekkel szabályozott erkölcsi szokásokkal, vallással, politikával, a kultúrával.

-         Az egyik alapvető értelmezés szerint a közösség fogalmának jelentése „minden olyan kapcsolat, amire magas személyi intimitás jellemző, érzelmi mélység, erkölcsi kötelezettség, szociális összetartozás és időbeni folytonosság... Megtalálhatjuk vallásban, nemzetben, rasszban, elfoglaltságban, vagy bármi másban hasonló személyek esetében. Az ős típusa a „család.”  
- Olyan csoport, melyen keresztül az egyén olyan tevékenységhez vagy tapasztalathoz juthat, amely fontos számára.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 134
Tegnapi: 387
Heti: 134
Havi: 12 912
Össz.: 4 823 668

Látogatottság növelés
Oldal: Interakció az egészségügyi ellátásban 14. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »