Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

23. kidolgozott aszepszis- antiszepszis tétel

Munkahelyén tűzriadó gyakorlatot végeznek. Ismertesse a teendőket tűzriadó esetén kollégáival!

Az ismertetés során az alábbi szempontokra térjen ki:

-         tűzvédelmi jogszabályok és rendelkezések

-         tűzvédelmi oktatás, oktatásra kötelezettek

-         tűzvédelmi utasítás, tűzriadó terv

-         riasztás, tűzoltás eszközei, a riasztás eszközeinek használata

-         tűzoltóság feladatai   

___________________________________________________________________________

 

 

- Tűzvédelmi jogszabályok és rendelkezések:

 

Jogi szabályozás: 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

 

Tűzvédelmi szabályzat: Tartalmaznia kell:

 

-A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit

-A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működésére és irányítására vonatkozó szabályokat

-A létesítmény és a helyiségek, szabad terek, veszélyes övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását, valamint azokra vonatkozó előírásokat

-A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi előírások

- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek engedélyezési feltételeit a munkáltatóra és a munkavállalóra vonatkozó tűzvédelmi feladatokat

-A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket

-A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait

- Létesítményi tűzoltóság szabályait

 

Tűzvédelmi oktatás, oktatásra kötelezettek:

 

A munkáltató tűzvédelmi oktatás keretében ismerteti meg a dolgozókkal a törvényekben, rendeletekben, szabályzatokban foglaltakat. Az általános követelményeket alkalmazva a helyi viszonyokra.  A tűzvédelmi oktatás a dolgozók számára kötelező. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni és az érintettek aláírásával igazolni. A munkavégzés feltételeinek megváltozása esetén a dolgozót vonatkozó tűzvédelmi követelményekkel is meg kell ismertetni.

 

Tűzvédelmi utasítás, tűzriadó terv:

 

Tűzriadó terv: Meghatározott feltételek esetén a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként tűzriadó tervet kell készíteni. Kialakítása során figyelembe kell venni:

-A tűzjelzés módját

-A riasztás rendjét (tűzoltóság, az intézményben tartózkodók)

-A létesítmény elhagyásának módját

-A tűz esetén szükséges tennivalókat

-A fő veszélyforrásokat

A létesítmény helyszínrajzát tűzvédelmi szempontból (kapcsolók, vízszerzési helyek, tűzoltásra alkalmas anyagok és berendezések)

A tűzriadó tervben foglaltakat évente kell gyakorolni, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

 

Riasztás, tűzoltási eszközök, a riasztás eszközeinek használata

 

A tűzjelzés módja Mindig a legalkalmasabb eszközt kell választani. Törekedni kell a legkisebb időveszteségre. Történhet: élőszóval,hangjelzéssel, tűzjelzőkészülék használatával

 

Tűzoltási eszközök :  A tűzoltó-technikai eszközök az építményekben telepített a tűz észlelésére jelzésére oltására a beavatkozás könnyítésére alkalmas felszerelések. Előnyük hogy a kis tüzek terjedése gyorsan megakadályozható általuk és a műszaki mentéshez is felhasználhatók valamint kezelésük egyszerű.

- tűzoltó homok

- tűzoltó pokróc: kisebb felületű éghető folyadékok,gázpalackok egyéb éghető anyagok ill égő ruházat tűzének oltására használható. Lángmentesített anyagból készül, ennek ellenére oltóhatását nedvesítése fokozza.

- víz

- tűzoltó készülékek (víz,hab,por, szén-dioxid)

 

Működésük és használatuk:

 

 Az indítás szempontjából a két legelterjedtebb változat:

- Beütő szeges indítású: ezekben a készülékekben  az oltóanyag tartályon belül van elhelyezve a hajtóanyag palack. A hajtóanyag kiengedéséhez-a biztosító elem eltávolítás után-erőteljesen rá kell ütnünk a beütő szegre. Hallani fogjuk amint kiáramlik a gáz ekkor egyúttal keveredik az oltóanyaggal és fellazítja azt. Pár másodperc után használható a készülék.

- Fejszelepes indítású:ezek a készülékek a belenyomott hajtógázas változatúak.

Állandó nyomás alatt van az egész palack,melynek értéke kb 14bar. A palack tetején van a hordozó fogantyú,ezen található az indító kar,melynek-a biztosító szeg eltávolítása utáni-lenyomásával elindul az oltóanyag.

E típusú készülékeken található egy nyomásmérő óra is mely a palackban uralkodó nyomás értékéről tájékoztat bennünket.

 

Tűzoltóság feladatai:

 

A tűzvédelmi hatóság a következőképpen jár el:

- korlátozó és tiltó rendelkezéseket hoz

-a tűzesettel kapcsolatos hatósági bizonyítványokat kiállítja

- tűzvédelmi bírságot szab ki

 

Tűzoltóság:

A tűzvédelmet és a műszaki mentést ellátó ill, abban közreműködő szervek:

-BM tűzoltóság Országos Parancsnoksága

- Megyei Katasztrófavédelmi igazgatósága

- Helyi önkormányzatok

- Hivatásos önkormányzati tűzoltóság

- tűzoltó egyesület

- önkéntes tűzoltóság


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 109
Tegnapi: 387
Heti: 109
Havi: 12 887
Össz.: 4 823 643

Látogatottság növelés
Oldal: Aszepszis- antiszepszis 23. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »