Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások kidolgozott

6. tétel

Gyermekrendelıben tölti gyakorlati idejét. Óvodások és kisiskolás csoportok fognak érkezni a rendelıbe. A gyakorlatvezetı meg szeretne gyızıdni a fogászati prevencióval és a szorongás, félelem oldással kapcsolatos ismereteirıl.Tájékoztassa a fogorvost a témához kapcsolódó tudnivalókról!
A fogászati tevékenység az eü-i alapellátáshoz tarttozik. A fogászati alapellátási tevékenység
teammunka, a csoport vezetıje a fogorvos, tagjai az asszisztens, a szájhigiénikus és a fogtechnikus.
A fogászati asszisztens praeventiv tevékenysége jelenleg a következı területekre terjed ki:
· Egyéni felvilágosító munka (motiválás, instrukció) a fogászati szék mellett, a kezelésre járó
betegek körében.
· Segédkezés szőrıvizsgálatok kivitelezésében
· Praeventiv programok beindításában segít a fogorvosnak, részt vesz csoportos felvilágosító
munkában
· A praeventiv személet elsajátítása, és annak átadására való törekvés minél szélesebb körben.
Preventio: az egészséges életstílusra való nevelés, a környezeti ártalmak távoltartása, az ellátás.
A fogászati praeventio terén fennálló elmaradottságunk felszámolása. Ennek lényeges része a fogászati
asszisztensek és a szájhigiénikusok számának növelése, képzésük korszerősítése, a praeventiv személet
elsajátítása és annak megvalósítása mindennapi munkájuk során, a gyakorlatban.
A preaventiv fogászat fogalma,célkitőzései: a praeventio fogalma alatt az orvostudományban a
betegségek megelızésének tudományát értjük.
A fogászati praeventio célkitőzései: célja általában a szájüreg és a fogazat betegségeinek megelızése,
kifejlıdésük meggátlása. Hazánkban még mindig népbetegségnek számító két betegség a caries
(fogszuvasodás) és a fogágybetegségek (paradontopathia) megelızésének tárgyalása, de nem kisebb
jelentıségő azoknak a szájnyálkahártya- elváltozásoknak a felismerése, amelyek valamely életet
fenyegetı betegség pl, aids megelızésében és korai gyógyításában döntı fontosságúak.
A fogászati szőrıvizsgálatok célja és jelentısége:
Szőrıvizsgálat, a népesség egy csoportjában valamely betegség elıfordulását, ill. annak súlyosságát
vizsgálja.
A szőrısvizsgálatok célja sokféle lehet, leggyakrabban összehasonlítás, fogászati ellátás tervezése,
praeventiv programok tervezése ill hatékonyságának lemérése céljából végezzük.
Az összehasonlítás céljából egy bizonyos populációs minta vizsgálati adatait vetjük össze más, kor és
nem szerint hasonló összetételő minta adataival.
Szőrıvizsgálatokat szokás végezni terápisás célból is, a fogszuvasodást ill fogágybeteség jeleit mutató
egyének kiemelésére és ellátására. Ennek jelentısége elsısorbna a gyermek és iskolafogászatban van.
Magyarországon már találhatók kifejezett primer elsıdleges prevenciós szobák, itt a kisiskolások,
óvodások helyes szájápolására tanítása zajlik.
Helyes fogkefe használatának megtanítása, életkornak megfelelı fogkrém használata, tévhitek
eloszlatása a fogászatról (nem ı a mumus). Helyes táplálkozás kisalakítása. Mi a jó a fognak és mi nem
.
Csecsemı korban: 6 hónapos kortól jönnek a tejfogak, speciális kúp kormájú simafelülető újra
húzhatós baby fogkefe, baby dent, mdentilax zselé, ecsetelı, fogkrém.
6 hónapos kórtól: gumis fogkefe
2,5 éves kórtól: nagyon puha sörtéjő fogkefe leygen kismérető. A fogkrém mennyisége félborsónyi
Iskolás korban: egyszerő , érthetı kom-ra kell törekedni. Középmérető fogkefe használata.
Az Elmex fogkrémek a legjobbak, a fogszuv-ban lévı sterptocucosokat írtja, erısíti a fogzománcot ill a
dentin csatornákat elzárja. Elmex zselé 6 éves kortól lehet használni, de ezt fogmosás után kell használni. Estére javallott mikor a gyermek már készül a lefekvéshez, sokkal jobban kitudja fejteni a
hatását.
14 éves kortól: keményebb középmérető fogkefe, felnıtt fogkrémek használata pl, total, colgate
A gyermekfogászati ellátás preventív tevékenysége, a motiválás lehetıségei gyermek páciensek körében motiváltság
• Az egyén valamilyen szempont, meggondolás alapján önmaga számára fontosnak tartsa a jó
módszerek megtanulását
• Motiváció hiányában az instrukciók semmit sem érnek
• Érdeklıdését, figyelmét felkelteni
Az elsı tejfog kibújásától
• El kell kezdeni a tisztán tartást – napi 2x nedves gézzel
• El kell kezdeni a fogkeféhez szoktatását (játékosan fürdés közben hagyni rágni)
2 éves korban
• Már vegyes táplálkozás eredményeképpen jól megrakódik a lepedék – innentıl mechanikus tisztítás
• Fogkrémet csak akkor, ha ki is köpi
• Célszerő a legkisebb fejő, ritkás csomózású, puha szálú fogkefét
• Lehetıleg gyermek fogkrémet használjunk, amit szeret a gyerek
• Az esti fürdést és a reggeli tisztálkodást mindig fogmosás kövesse
• Figyeljünk a fogkefe állagára, rendszeres cseréjére (lekopott az indikátor, szétálló)
FONTOS
• 6 éves korig a szülı mossa a gyerek fogát és utána is szülıi felügyelettel és ellenırzéssel
• Szülıi példamutatás
• Hiúságot felkelteni, szokássá váljon
• Elmexek, szájöblítık használata
• Mesék, diafilmek, társasjátékok
• Táplálkozás – rágás, rágógumi elınyei
• Zöldségek, gyümölcsök
• Édesség elhagyása
Fogmosás rendszere
• Mindig ugyanazon a helyen kezdjük és fejezzük be, így biztos, hogy nem marad ki semelyik rész
sem
• Külsı felszínen kezdjük, összezárt fogakkal körkörös mozdulatokkal úgy, hogy az ínyt is
maszírozzuk és egyszerre csak 2 – 3 fogat veszünk bele
• Ezután a rágófelszínen is kis körben mozgatjuk a fogkefét, majd a belsı felszínét az íny felıl a
korona felé apró seprı mozdulatokkaltisztítjuk
• Végül a nyelv lemosása
Cariespreventio alappillérei:
• Fluorid
• Helyes táplálkozás
• Szájhigiene
Ezeknek együttes alkalmazásával lehet a caries kialakulását megakadályozni
Cariespreventio alappillérei:
• Fluorid
• Helyes táplálkozás
• Szájhigiene
Ezeknek együttes alkalmazásával lehet a caries kialakulását megakadályozni
A caries fı etiologiai tényezıje: dentalis plakk
Dentalis plakk alatt stabil puha lepedéket értünk, mely szorosan tapad az alatta levı felszínhez, amely
öblítéssel nem eltávolíthat, csak mechanikus tisztítással
Szabad szemmel csak nagyobb mennyiség látható
Teljesen megtisztított fogakon már 20 perc múlva kimutatható
Supragingivalis dentalis plakk klinikai vizsgálata
• Jelentıs a fogak nyaki harmadában, supragingivalisan elhelyezkedı biofilm plakknak van döntı
jelentısége
• Szájhigienes indexek felvételéhez a lepedéket
– Megtekintéssel
– Mőszeres tapintással (a fogfelszínen a szondát végighúzva karcnyomot kapunk a lepedékben)
– Plakkfestési eljárással vizsgáljuk
Dentalis plakkot el kell különíteni
• Ételmaradéktól
– öblítéssel eltávolítható
– Kevés benne a mikroorganizmus
– Általában étkezéseket követıen
– Leggyakrabban a fissurákban és interdentalisan található
Materia albától
vízsugárral eltávolítható
mikroorganizmusok, vérsejtek „laza keveréke”
Szerzett pellikula
nyálproteinek révén képzıdik
baktériummentes
plakkfestéssel halványan megfestıdik
• A tökéletes szájhigiene elérésére a pacienst úgy motiváljuk, hogy a lepedéket jól láthatóvá tesszük,
hogy a saját szemével kontrollálhatja – ez a plakkfestés célja
• Plakkfestés után – szájhigienes indexek láthatók
• Demonstratív – instruáláshoz használható
• Csak a supragingivalis plakkot festi
Plakkfestı követelményei
• Ne legyen toxikus
• Ne allergizáljon
• Jól láthatóvá tegye a lepedéket – és csak a lepedéket fesse meg
Kellemes íző legyen
• Lemosható legyen (pl ruháról)
Kiszerelés, menete
• Tabletta
• Oldat
Plakkfestés módja – jódérzékeny-e?
ételmaradékot kiöblíteni
festék felvitele
értékelni az eredményt – fotó, szemléltetés
professzionális szájtisztítás, motiválás
Barázda zárás a fogdoki speciális „tömıanyagot” ra a gyerek fogába, ezzel lezárja a kicsik barázdáit és
ezt már nyugodtan sikálhatja otthon, nem engedi a lepedéket letelepedni.
Fogazat biológiai fejlıdése:
· 2-6 tejfog
· 6-12 vegyes fog
· 12-18 maradó fog
Tejfogak eltávolítási lehetıségei: kiesik magától, orvos húzza ki gyermek foóval Lidocain spray-el
elérzéstelenítve vagy szájseb eset! A fog lehet carieses, törött, rossz irányba növı, keresztharapás
Gyermek fogászati rendelı és fogszabályozó rendelı felszerlései:
· váróterem tele mese és állatfigurás képekkel
· rendelı : asztal, székek, fogászati kezelı szék, mőszertartó tálca, mőszerek
· felszerelések ált gyerekfogászatban: tükör, szonda csipesz, kezelı szék, fogók stb.
· fogszabályozó rendelı felszerelése: tükör, szonda csipesz, kezelı szék, bracketek, ív hajlítók,
fogók, drót csípı fogók, ragasztók, ultraibolya lámpa, gumik, fogszab tartók, győrő készítı,
Angle fogók

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 361
Heti: 2 647
Havi: 9 281
Össz.: 4 806 048

Látogatottság növelés
Oldal: Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások 6. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »