Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások

1. kidolgozott tétel

6 éves kisfiú édesanyjával érkezik a rendelésre, ahol ön gyakorlatát tölti. A gyermek tej kisörlője szuvas. Az orvos töméssel kívánja ellátni a fogat. Megkéri önt, hogy foglalja össze a tudnivalókat az esettel kapcsolatban. Adja meg a kért információkat! Az ellátás célja, hogy a rágófunkciónak megfelelı, lehetıleg vitalis tejfogakat ırizzünk meg a fogváltás idejéig


Nehézség: kondícionálás, szárítás (nyál távoltartása)

• Approximalis felszíneken nehéz az ellátásuk

• Alsó tejörlık szuvasodása gyakoribb, mint a felsıké

• Ha a caries a dentinbe terjed (ami elég gyakori), a tömés alatt a fog könnyen begyullad – ezért nem

alkalmazzuk a Black-elveket

• Kitisztítjuk az üreget, minimalis elhorgonyzást biztosítani kell

Alábélelés nagyon fontos (kalciumhidroxid és cement)


Tömés: rézamalgám (régen)

igen jó széli záródású

gamma-2-fázis mentes amalgám

glasionomer


Tejörlık centralis szuvasodása

• Szuvas részek eltávolítása és a barázda feltárása után I. osztályú üreg kialakítása

• Alábélelés (vagy anélkül)

amalgámtömés

cermet cement (fémszemcsékkel megerısített üvegionomer cement)

kompomer


Tejmolarisok proximalis szuvasodásának ellátása

Több módszer is van – melyik a jó?

elcsiszolás (retenciót megszüntetjük, öntisztuló, sima felszínt hozunk létre)

Black II. osztályú cavitas

Amalgám

Cermet cement

Erısen destruált csonkra elıregyártott fémkorona – NEM EMELHET!!!

Klinikai tapasztalat, hogy a tejmolarisok rosszabbul reagálnak a konzerváló beavatkozásokra, mint a

második tejörlık

Néhány nap múlva

fogból kiinduló csonthártyagyulladást okozhat

tünetmentesen elhal, mellette fistulanyílás

Preventíven vitalamputatio (szuvas rész eltáv.-steril fúróval pulpakamra tetejét eltáv – fogbél koronai

részét amputaljuk. Csonkra vérzéscsillapítás után kalcium-hidroxid tart anyag, cementtel rögzítjük

és végleges tömés)

Üreg tömése amalgámmal
• kötési idő keverés után 3 – 8 perc
• Amalgámpisztolyból „rudacskák”-at tömörítjük hézagmentesre – tömımőszerrel (Williams – féle
tömımőszerrel)
• A legmegfelelıbb tömımőszer fejének felülete sima és kör alakú, átmérıje 0,5-1,3 mm között van
• Kondenzálhatunk géppel is
• Tömés lesímítása pl. Vajna-féle protektorral
Tömések végsı kidolgozása: finírozás, polírozás
• Teljes kötés után (min 24 óra)
Elsı lépés: finírozó
– felület korrekciója
– Gömb, láng, dárda alakú finírozó
2. lépés: polírozás
– Felület érdességének minimálisra csökkentése
• A tömés felületi rétege kissé tömörödik, a szilárdsága nı, széli záródása javul
Gumipolírozó, körkefe, filckorong - polírpaszta
Tejmolaris eltávolítására csak a legvégsı esetben gondolunk, hiszen rágófunkciójukon túl
helyfenntartó szerepet töltenek be a maradó fogak számára
Különösen az alsó tejörlık korai eltávolítása veszélyes, mivel ez a hatos elıredılésével
fogívrövidüléshez, így a maradó fogak torlódásához vagy a maradó ötös impactiójához vezet
Optimalis ellátás függ
• Caries minısége
• Caries stadiuma
• Gyermek életkora
• Fogváltás pillanatnyi állapota
• Gyermek kezelhetısége, kollaborál-e?

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 34
Tegnapi: 361
Heti: 2 672
Havi: 9 306
Össz.: 4 806 073

Látogatottság növelés
Oldal: Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások 1. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »