Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások kidolgoztt

15. tétel


Fogszabályozó kezelés megkezdése elıtt tanulémányi mintát készítenek. Az ön felafata, hogy felkészítse erre a mőveletre újonnan érkezett kollégáját. Készítse fel új kolleganıjét erre a feladatra és foglalja össze, amit a tanulmányi minta készítésérıl tudni kell!


A tanulmányi minta levétele a fogszabályozás fajtájának meghatározásához kell. A tanulmányi modell

fogtechnikai munkafázisa a fogászatban történik. A kezdımodell tárolása a rendelı feladata és a

kezelés befejezésével a páciensnek vissza adjuk.

A lenyomat vétel eszközei: kanál alsó vagy felsı, alginát, csésze , spatula, vesetál (hányingerre). Kék

gipszbe kiöntjük a kapott mintát, ez marad nálunk. Ez a kezdı modell most ilyen, de milyen lesz. Rtgbe

utalás.

Maga a konstukciós harapás a viasz harapás, bunzen égı fölött megolvasztunk egy viasz darabot, ezt

meghajlítjuk és erre harap rá a gyerek. Jól kiadja pl a keresztharapást.


Konstrukciós harapásvétel bimaxillaris készülékhez

• Alsó – felsı gipszminta és viaszharapás

• Konstrukciós viaszharapás a felsı és alsó fogív helyzetének azt a viszonyát adja meg, amelyhez a

készüléket el kell készíteni

• Kiöntés után a technikus becsiszolja a mintát

• Felül: 1 – 3, 3 – 6, 6 – 8

• Alul: 3 – 3, 3 – 6

• Összecsukva a gipszminta, egybe csiszolva


Moyers – féle váltófogazati analízis (Michigan-analízis)

• Négy alsó maradó metszı koronájának meziodisztalis méretét megmérjük

• Táblázatból , hogy a négy alsó metszı egy adott mérete esetén, különbözı valószínőségekkel,

mennyi a támasztózóna maradó fogainak (szemfog és praemolarisok) várható átlagos mérete

• Általában a 75%-os valószínőségértéket használjuk

• ELİNYE: alsó metszıt mérem és a keresett méretet a felsıre vonatkoztatom


Bolton – féle analízis

• A felsı és az alsó foggarnitúrák szélességének egymáshoz viszonyított idealis arányát adja meg

• Bolton szerint a fogak egymáshoz viszonyított idealis szélessége adja meg annak a lehetıségét, hogy

a fogak résesség vagy torlódás nélkül elhelyezkedhessenek a fogívekben és a fogívek egymással

szabályosan érintkezhessenek


Bolton számítása

• Lemérjük az alsó és felsı 6 frontfog szélességét szemfogtól szemfogig

• Az alsó 6 frontfog szélességének összegét elosztjuk a felsı 6 frontfog szélességének összegét

elosztjuk a felsı frontfog szélességének összegével, majd az eredményt 100-al megszorozzuk

A 6 frontfog százalékos arányának középértéke 77,2%


Alsó fogív helyzetviszonyának elemzése

• Arra a fogívre kell kiszámítani, amit a kezelés végére akarunk elérni

Alsó fogak szabályozási nehézségei:

– Alsó metszıt nehezebb mozgatni

– Alsó szemfogak közötti transzverzalis távolságot nem szabad megváltoztatni

Alsó nagyırlıket nem lehet olyan könnyen distalizálni, mint a felsıket

Meg kell határozni a két alsó középsı metszı végleges helyzetét

– Megnézzük, hogy a szabályos ívalak kialakításához labialisan vagy lingualisan döntsük-e

– Mandibula helyzete jó-e, vagy elıre kell hozni

– Ha frontalis keresztharapás van, akkor helyes az alsó fogak lingualis billentése

• Két alsó egyes kontaktponttól jobbra és balra felmérjük a jobb és a bal alsó egyes és kettes

mesiodistalis átmérıinek összegét a leendı fogív ív-vonalára

– Ha a metszık területén helyhiány van, akkor a tej szemfogakra esnek

• Ettıl a ponttól a hatosok mesialis felszínéig terjedı távolságot lemérem

• Lemérem a III, IV, V fogak szélességét

• Ha pozitív a szám = helytöbblet

• Ha kevesebb = helyhiány


Felsı fogív helyzetviszonyának elemzése

• Felsı metszıket sokkal gyakrabban és nagyobb mértékben kell mozgatni, mint az alsót

• Gyakran kell jelentıs gyökérmozgatást végezni

• Gyakrabban és nagyobb mértékben kell mozgatni a nagyörlıket


Szimmetriaviszonyok vizsgálata

• Transzverzalis sík:

– interpupillaris távolságot felezem

– Felsı állcsont középvonalának a rafemedian vonalat tekintjük

Ha nem esnek egybe – patologiás

Átlátszó, hálózatos (mőanyag) lappal vizsgáljuk


Helyigények

• Alsó metszık 1 mm-es lingualis döntése 2 – 2 mm helyet igényel

• Alsó metszık 1 mm-es buccalis döntése 2 – 2 mm helyet eredményez

• „strippelés”: kontaktpontonként 0,25 mm-t, vagyis oldalanként 1,25 mm helyet nyerünk

• 5 mm-nél nagyobb helyszőke esetén két praemolaris extractio (foganként 7 mm)

– NEM MEGGONDOLT FOGHÚZÁS – FOGORVOSI MŐHIBA!!!!!!!


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 90
Tegnapi: 387
Heti: 90
Havi: 12 868
Össz.: 4 823 624

Látogatottság növelés
Oldal: Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások 15. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »