Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


Interakció az egészségügyi ellátásban

9. kidolgozott tétel


Munkaügyi központ által támogatott átképzés keretében tanuló középkorú hallgatók oktatásában vesz részt. Tervezze meg az oktatás során alkalmazható oktatási eszközöket és módszereket! A tervezés során az alábbi szempontokra térjen ki: az oktatás szervezeti és munkaformái, az oktatás eszközei és módszerei, új módszerek a pedagógiában, andragógiai alapismeretek


Oktatás: tanulás, tanítás elmélete és gyakorlata

A didaktika a pedagógia nagy tudomány terülte, a tanár és a tanulós kölcsönhatását jelenti, ezért kétpólusú.


Tanár: ismereteket ad át, ez a tanítást.

A tanítást megelőzi a felkészülés: meg kell tervezni az előadást (kiknek tartjuk, nem, korosztály, képességeik, tananyaga, időkeret)


Tanítási módszerek


Tanár: magyaráz, bemutat, szemléltet, kérdez

Tanár- Tanuló (kölcsönös): beszélgetés, vita

Tanuló: feladatmegoldás, kutatás, megfigyelés, házi feladat megoldása, csoportmunka


Oktatás szervezeti formái- A tanítási- tanulási folyamat színterei

 

Intézményen belüli (tananyaghoz kötődik)

- tanóra, korrepetálás, előkészítők, fakultáció, diákkör

- szakkör, gyakorlat, kirándulás – nem olyan szorosan kötődik


- Szervezett

- Tervezett

- Kötött


Intézményen kívüli

- Családà szocializáció elsődleges színtere

- Tömegkommunikációà pl. TV, rádió, újság (nem kiiktatni kell, hanem okosan használni.


Közművelődési intézmények: pl. színház, mozi, állatkert


- Kötetlenek

- Része az élethosszig tartó tanulásnak

- Be lehet vonni az intézményes tanulásba


Munkaformák


- frontális munka: a gyerekek tevékenysége párhuzamosan, egy időben, azonos ütemben haladnak

- egyéni munka: az egyes tanuló önállóan megoldandó feladatot kap                                     

- csoport munka: 3-6 tanuló közös munkában old meg, kapott vagy vállalt feladatot


Az oktatás módszerei: Azok az eljárások, melyek az oktatási folyamat során a cél elérését szolgálják.


1. A nevelő munkájára alapuló módszerek:

        – szóbeli ismeretközlés
        – szemléltetés
        – bemutatás

Jellemző, hogy a tanulói aktivitás szint alacsony.


2. A nevelő és a tanuló közös munkáján alapuló módszerek:

        – megbeszélés (beszélgetés, konzultáció, vita)
        – gyakorlás
        – ismétlés
        – ellenőrzés
        – értékelés

     3. A tanulók önálló munkáján alapuló módszerek:
        – a tanulók megfigyelései
        – kísérletei
        – gyakorlati munkái
        – szövegek tanulmányozása

        – tanuló munkája (feladatlapok, munkafüzetek, oktatógépek)


Oktatás eszközei: oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését segítő tárgy vagy elektronikus úton előhívható képi vagy hanginformáció


Taneszközök csoportosítása: Háromdimenziós tábla, Tanári demonstrációs eszközök, Tanulókísérleti eszközök, Didaktikai segédeszközök, Nyomtatott eszközök: tanári és tanulói segédletek


Új módszerek a pedagógiában

 

Új módszerek alkalmazásakor előtérbe kerülnek:

 • A napirend
 • Érzékszervi fejlesztő eszközök
 • Foglakozási formák
 • A Montessori intézetek belső világa
 • A tanítás tartalma

Andragógia: a szó jelentése: férfi+ vezetni, felnőtt nevelés, oktatás, képzés


Jogi megközelítés szerint felnőtt az, aki a 18. életévét betöltötte, társadalmilag, aki már kilépett a munkaerő piacra, pszichológiai megközelítés szerint az érett személyiség (kb. 23-25év)


Az andragógia intézményrendszere


Önképzés

 • valaki elkezd magától megtanulni valamit
 • munka melletti tanulás
 • távoktatás: tanuló és tanár közt térbeli távolság, adott a konzultáció lehetősége, az idő szabadon beosztható, teljes önállóságot vár el


Nappali képzés

 • irányított
 • ez áll legközelebb az iskolai képzéshez
 • munka melletti tanulás


Esti képzés

 • munka melletti tanulás
 • délután van az oktatás
 • szűkebb az időkeret
 • kevésbé irányított
 • a tanulóra hárul több


Levelező képzés

 • Legkevésbé irányított
 • Konzultáció lehetősége adott
 • Nagy önállóságot igényel


Posztgraduális képzés: másoddiploma (alapvégzettségre tanulunk)

Analfabetizmus: iskolarendszerű oktatásban nem tanult meg alapfokon írni, olvasni és számolni.

Funkcionális analfabéta: az alapismeretekkel rendelkezik, de ezt nem tudja megfelelően alkalmazni

Élethosszig tartó tanulás: ma már elvárás a rugalmasság.

A felgyorsult technikai és gazdasági fejlődés egyre inkább igényli azt, hogy az emberek egész életükön keresztül tanuljanak.

A tanulás jelentős része a felnőttkorra tevődik át. Ez alatt nem iskolarendszerű oktatást értünk, hanem pl. továbbképzést. Igényli a világ, hogy adott esetben szakmát váltsunk, többször az élet során. Ha sok időt kihagyunk, nehéz visszaállni. Jelentős része az önművelés.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 149
Tegnapi: 387
Heti: 149
Havi: 12 927
Össz.: 4 823 683

Látogatottság növelés
Oldal: Interakció az egészségügyi ellátásban 9. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »