Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


 Veszélyes hulladéknak számítanak azok az anyagok, amelyek az emberi egészségre vagy életre károsító hatást fejtenek ki. A veszélyes hulladékok meghatározása nem egységes, országonként változó. A veszélyesnek minősülő hulladékok kezeléséhez és szállításához engedély szükséges, összetételét és származási helyét dokumentálni kell.

Magyarországon a veszélyes hulladékok kezelését a 102/1996. (VII. 12.) kormányrendelet szabályozza. A veszélyes hulladékokat összetételük és a környezetre való veszélyességük alapján három osztályba sorolhatjuk:

  • Különösen veszélyes
  • Fokozottan veszélyes
  • Mérsékelten veszélyes


Veszélyes hulladékok az egészségügyben


A kórházakban és a rendelőkben évente összesen 9500 tonna veszélyes hulladék, valamint közel 400 ezer m3 nem veszélyes, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék képződik. A kórházak döntő többsége megvalósította a veszélyes hulladék szelektív gyűjtését, aminek nagy része külső hulladékkezelőnél kerül égetéssel ártalmatlanításra vagy fertőtlenítést követően települési hulladékként történő kezelésre. Az egészségügyi hulladékok közül a röntgen-előhívó és -fixáló oldatokból lehetséges ezüstvisszanyerés, amit általánossá kell tenni. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 1/2002. (I. 11.) EüM rendeletében az egészségügyi miniszter szabályozást léptetett életbe.

Az OHT-ben megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően ezen hulladékáram döntő többségét - a lerakási irányelvek szerinti bomló szervesanyag-tartalom csökkentése miatt és a fertőzésveszély elkerülése érdekében - égetéssel kell ártalmatlanítani.

További feladat, hogy a ma működő kórházi hulladékégetőket alkalmassá kell tenni az új hulladékégetési szabályozás szerinti követelmények teljesítésére vagy be kell zárni azokat, illetőleg pótlásukra új égetési kapacitásokat - a tervezési időszak végéig várhatóan hat regionális égetőművet - kell kiépíteni. Prioritást kell biztosítani az egészségügyi hulladék regionális hulladékégetőkben történő ártalmatlanításának.

Biztosítani kell a magánrendelőkben és a háziorvosi ellátás során keletkező hulladékok rendszeres begyűjtését és kezelését is.

A lakosságnál keletkező gyógyszerhulladékok ellenőrzött begyűjtésének és kezelésének jogi szabályozását oldotta meg a Hgt. felhatalmazása szerinti, a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet , amelynek alapján a közforgalmú és a fiókgyógyszertárak visszafogadják a gyógyszerhulladékokat. A gyógyszertárakban gyűjtött gyógyszerhulladékokat hulladékégetőbe szállítják. A hulladékkezelés a gyógyszer gyártók és a gyógyszerforgalmazók felelősségi körébe tartozik.


A veszélyes hulladékot eredményező vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél betartandó alapvető követelmény, hogy törekedni kell a hulladék képződésének és veszélyességének megelőzésére és csökkentésére, illetve minél nagyobb arányú hasznosítására, biztosítani kell a hulladék sorsának nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét, és meg kell akadályozni a környezet szennyezését, illetve az egészség károsítását.

A veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályait a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a külön jogszabályokban megállapított részletes rendelkezésekre figyelemmel tartalmazza. A kezelés követelményei között elsősorban a veszélyes hulladékokra általános érvényű feltételek, korlátozások és tilalmak találhatók. Ezek közül a korábbinál részletesebben került szabályozásra a keverés kérdése, hiszen ez nem egy alkalommal csak a veszélyesség látszatának hígítással történő kezelése volt. Ennek elkerülése érdekében a hulladékgazdálkodási törvény is kimondja, hogy tilos a veszélyes hulladékot más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni, illetőleg ehhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A rendelet a hatósági engedélyezéshez állít feltételeket, illetve határozza meg, hogy mely esetekben lehet indokolt a keverési engedély megadása.

A veszélyes hulladék mindenfajta kezelése engedélyköteles tevékenység. Ez alól a képződés helyén történő, a termelő által végzett gyűjtés és előkezelés képez kivételt, valamint a begyűjtéshez kapcsolódó hulladékszállítás néhány speciális esete (kis mennyiségű veszélyes hulladék termelő általi szállítása a begyűjtőhöz vagy más kezelőhöz).

A hatósági engedélyezés mellett – a veszélyes hulladék kezelésének pénzügyi okokból történő ellehetetlenülésének megakadályozása érdekében - minden gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenysége során veszélyes hulladék keletkezik, illetőleg tevékenységi körében veszélyes hulladék kezelésével foglalkozik, köteles a keletkező, illetve a kezelt hulladék mennyiségével arányos fedezetet biztosítani, illetőleg adott esetben felelősségbiztosítást kötni az okozható károk felszámolására, illetve a veszélyes hulladék ártalmatlanítására.


Veszélyes, fertőző hulladékok gyűjtése:
a hulladékok két nagy csoportra oszthatók:
fertőző hulladékok
veszélyes hulladékok

ezek a hulladékok a betegellátást végző személyek egészségét veszélyeztetik
megbetegedést okozhatnak a a hulladékkezelést végző személyeknél is

szelektíven kell gyűjteni az éles, sérülést okozó eszközöket is

speciális kezelést igénylő egészségügyi veszélyes hulladékok:
fertőző hulladékok, testrészek, szervmaradványok, szövetek
betegellátási hulladékok, injekciós tűk és fecskendők, infúziós-, transzfúziós szerelékek
citosztatikumok illetve ezekkel szennyezett eszközök, anyagok

Kezelése:
- folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló eszközökben
- éles eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben kell gyűjteni
- a sárga színkódot és a nemzetközi bioveszély jelet kell alkalmazni
- hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig tárolhatók, hűtőben max 30 napig
- nem tömöríthetők, hanem aprítani kell őket

Fertőtlenítése:
kizárólag hőhatáson alapuló eljárások alkalmazhatók:
külső és belső felületen biztosítani kell a megfelelő hőhatás érvényesülését
a paramétereket csoportonként meg kell határozni
fertőtlenítés előtt nem szabad válogatni, átönteni, tömöríteni
minden paramétert a hulladéknak megfelelően kell meghatározni, és regisztrálni
lehetővé kell tenni a vízgőznek a csomagolóanyagba való behatolását
üzemelés közben fertőző anyag levegővel sem juthat ki
a fertőtlenítési ciklus végén a rakománynak fertőtlenítettnek kell lennie

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 43
Tegnapi: 387
Heti: 43
Havi: 12 821
Össz.: 4 823 577

Látogatottság növelés
Oldal: Veszélyes hulladékok az egészségügyben
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »