Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások kidolgoztt

16. tétel

Sportversenyrıl gyermeket hoznak be a rendelıbe, akinek elsı maradó metszıfogát kiütötték. Az ön feladata, hogy felkészítse a rendelıi repozíciónál történı segédkezés mőveletére újonnan érkezett kollegáját. Készítse fel új kolleganıjét erre a feladatra és foglalja össze, amit a fenti esetben tudni kell.

a. az érzéstelenítés módjai

b. reponált fog sínezésének lehetıségei

c. teendıket az állcsontmederbıl kiesett fog tárolásával kapcsolatban az állcsontból való és a

repozíció között eltelt idıben

d. a fogbél vitalitásának elvesztésével kapcsolatos teendıkA gyermekkori balesetekbıl, sportból, játékból, verekedésbıl eredı fogsérülések aránya 2-3%

között van. (Jelentısen prediszponáló faktor az Angle II/1. osztályú eltérés, ahol az elıreálló

metszıfogak legjobban ki vannak téve a traumának.)


A maradó fogak sérülései lehetnek:

· A fog teljes kimozdulása (luxatio totalis dentis)

· A fog részleges kimozdulása (luxatio partialis dentis)

· A korona sérülése (fractura coronae dentis)

· A gyökér sérülése (fractura radicis dentis)

· A fog benyomódása az alveolusba (intrusio dentis).

Ebben az esetben a fog teljes kimozdulásáról (luxatio totalis dentisrıl) van szó.

A maradófogak baleseti sérüléseinek kezelése szempontjából fontos a sérülés és a kezelésbe vétel

között eltelt idı.

A fog teljes kimozdulásakor néhány órán belül megkísérelhetı a fog visszahelyezése (replantálása),

fiziológiás sóoldattal való lemosás után.

A gyökérhártya rostjai maximum egy óráig képesek vitalitásukat megırizni extraalveolárisan, tehát

célunk minél elıbb visszahelyezni a fogat.

(Fog tárolására vonatkozó információk: Fiziológiás sóoldatban-zárt edényben; szájban nyelv alatt;

tejben. )

Visszahelyezés elıtt, különösen ha néhány óránál több idı telt el a baleset óta, legtöbbször

célszerő a gyökérkezelést kézben elvégezni, hiszen a fogbél életben tartására igen csekély esély van.

(Ha fél óránál több idı telt el a visszahelyezésig, akkor a sínezést követıen egy héttel a fogat

trepanáljuk és kálciumhidroxid pasztával töltjük fel.)Vagy sínezés csontosodásig kb.6hét és utána

gyökérkezelés?


A visszahelyezéssel egyidıben a fogat a szomszédos fogakhoz rögzíteni – sínezni- kell. (Sín:

szemfogtól szemfogig; 3-3)


Ez történhet:

1. önkötı akrilátsínnel,

2. de kíméletesebb és célravezetıbb módszer, ha savazás után kompozíciós tömıanyaggal vagy

„orthodontiai bond”-dal passzív ívet rögzítünk a fogak labiális felszíneire.


Érzéstelenítésrıl:

Az injectio beadási helyének érzéstelenítésére- nyálkahártya érzéstelenítése: Érzéstelenítı zselé, vagy

Lidocain spray.

Terminális (infiltratios) érzéstelenítés (idegvéget bénítjuk).

A kezelés közben nagyon fontos a gyermek megnyugtatása. Bizalmát el kell nyerni. Tudja mi fog vele

történni. Megbeszélni, hogy kézfeltartással jelezheti, ha vmi fáj (szabadsága megmarad). Dicsérjük a

gyermeket.


Gyökérkezelésrıl:

1. A gyökércsatorna feltárása és mechanikus tisztítása után Hyperol és Neomagnol oldattal

többször átöblítjük, majd szárítás után különbözı gyógyszerek bevitelével (pl.: Clumsky, Klion

por) ideiglenesen lezárjuk.

Az eljárást 2-3-szor ismételjük és csak ezután végezzük el a végleges gyökértömést (Gutta

Percha&Endomethasone)

2. Fejlıdésben lévı maradó fogak gyökértömésekor a gyökércsúcs még nyitott => más eljárás

szükséges

A gyökércsatornát mechanikus tisztítása után fiziológiás sóoldattal öblítjük át, és Kerr-tővel felszúrva

vérrögöt (koagulumot) képezünk a gyökércsúcsnál. A koagulumot, mint élı szövetet kezeljük, ezért

steril vattával a csatornát 24 órára lezárjuk. Ezt szükség esetén megismételjük az ideiglenes

gyökértömés elıtt. Az ideiglenes gyökértömés anyaga: kalciumhidroxid. Ez egy évig a gyökércsúcsban

marad, amíg az zárul és a környezı szövetek regenerálódnak. Röntgen ellenırzés szükséges! A

végleges gyökértömés csak ezután készül el.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 120
Tegnapi: 387
Heti: 120
Havi: 12 898
Össz.: 4 823 654

Látogatottság növelés
Oldal: Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások 16. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »