Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


Adatvédelem

kapott jegyzet


Adatvédelem fogalmi meghatározása:

 

 Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak:


személyes adat:

  bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani .

különleges adat:

      a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adatok.


Adatkezelés alapelvei   (törvényi kivonat)‏


            Személyes adat akkor kezelhető, ha

        a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

        b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - 

           helyi   önkormányzat rendelete elrendeli.


         Törvény közérdekből - adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a

                                                személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, 

különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.

 Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, az érintett közszereplése során általa közölt, vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

 

 

 

Személyes adatkezelés szabályai

 

* Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és   kötelezettség

   teljesítése érdekében lehet.

* Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a céljának.

* Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés  céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

* Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

* A személyes adatok - törvényi előírás hiányában - kizárólag a látogató hozzájárulása esetén kezelhetőek.

* Az adatszolgáltatás - önkéntes, vagy kötelező - jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni  az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

* Az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni.

* Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az

   adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

* Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához

      szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

 

 

Adatvédelem informatikai meghatározása

 

Adatvédelem fogalmi meghatározása:

     Egy cég vagy magánszemély valamely rendszerben tárolt, nem publikus adatainak illetéktelen hozzáféréstől való védelmét, valamint a fontos –pl. üzleti  jellegű információk folyamatos rendelkezésre állásának biztosítását  adatvédelemnek nevezzük.

     Alapja : a felhasználók azonosítási és az információk hitelesítési folyamatának

                   kialakítása.

 

Az adatvédelmet a következő eszközökkel tudjuk biztosítani:

 

  A hozzáférés-jogosultság rendszerének felépítése, a jogosultság kiosztása.

  A hozzáférés-ellenőrzés rendszerének megvalósítása.

  A nyilvántartások rendszerének és folyamatának kialakítása

  Megbízható működés, valamint az adatok sértetlenségének és konzisztenciáján

    biztosítása.

  Szisztematikus, rendszeres adatmentés.

  Az esetlegesen fellépő szoftver- vagy hardverhibák ellenőrzése és elhárítása.

  Az esetlegesen megsérült adatok gyors helyreállításának biztosítása.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 27
Tegnapi: 361
Heti: 2 665
Havi: 9 299
Össz.: 4 806 066

Látogatottság növelés
Oldal: Adatvédelem
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »