Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”


Egészségnevelés célja, feladata, intézményrendszere

 

Célja: az egészségkulturáltság kialakítása, s ezzel az egyén alkalmassá tétele arra, hogy egészségével kapcsolatos szükségleteit önmaga kielégítse. Az egészségnevelés a személyiségre irányul.

 

Feladata: az emberek tudatos és felelősségteljes magatartásának kialakítására irányul, sokoldalú nevelőtevékenység. Ez magába foglalja az ismeretek átadását, az egészségi jártasságok, készségek, szokások kialakítását. Fontos, hogy az egyén interorizálja (beépítse) ezeket.

 

Fő területei:

  1. Primer prevenció: egészséges emberekre irányul, pl. szűrővizsgálat, anya- gyermekvédelem
  2. Szekunder prevenció: egészségesekre, kockázati helyzetben lévőkre és a betegekre irányul, pl. kismamagondozás, mentálhigiénés klub
  3. Tercier prevenció: a kompenzált állapotú, egyensúlyban lévő, idült betegekkel, az utógondozottakkal és a rehabilitációra szorulókkal foglalkozik.

 

Területei:

a) Szomatikus:

-         higiénés nevelés

-         betegségek elkerülése

-         baleset megelőzés

-         elsősegélynyújtás

-         táplálkozás

-         önvizsgálat, önszűrés

 

b) Pszichés:

-         egészséges életvezetés (napirend, életrend)

-         stressz elhárítás

-         érzelmi nevelés

-         akarati nevelés

-         relaxáció

 

c) Szociálhigiéne:

-         kedvező társas miliő

-         kommunikációs nevelés

-         szociális háló

 

Intézményrendszere:

-         megyei ÁNTSZ egészségnevelési osztálya

-         Nemzeti Egészségvédelmi Intézet (művelődési otthonok, tömegkommunikáció, nevelési- oktatási intézmények)

 

Egészségnevelés, mint tudomány

 

Az orvostudományok és a társadalomtudományok kölcsönhatásával alkot új területet. Az elmélet és a gyakorlat dialektikus egysége.

Gyűjti, kutatja, rendszerezi az egészség megvédésére, fejlesztésére, visszaszerzésére vonatkozó ismereteket. Kiemelt szerepe van a példának: hitelesség.

Mindennek alapja a személyes kontaktus, amelynek alapfeltételei:

-         kölcsönös bizalom

-         feltétel nélküli elfogadás

-         empátiás és kommunikációs készség

-         segítő közreműködés

 

Egészségnevelés színterei, intézményei

 

1. Egészségügyi intézmények:

-         Fekvőbeteg intézmények és egyéb gyógy intézmények: kórház, hospice

-         Járó beteg intézmények: szakrendelő, tanácsadó, háziorvosi rendelő)

-         Iskolaorvosi szolgálat

-         ÁNTSZ

-         Gyógyszertárak

 

2. Társadalmi és tömegszervezetek

- Vöröskereszt, feladatai: egészségnevelés, elsősegélynyújtás, családvédelem, környezetvédelem, véradó mozgalom, polgári védelem, ifjúsági vöröskeresztes munka

 

3. Oktató, nevelő intézmények: bölcsőde, óvoda, iskola

 

 

Egészséges életvezetés

 

Életmód: egyénre jellemző, részben a nevelés során, részben a környezet hatására kialakult napi tevékenységek, szokások összessége.

 

Életvitel, életvezetés: az életmód elemeinek alkalmazásaà változik az élet folyamán

 

Napirend: adott napra a tevékenység időbeni beosztása

 

Hibák az életvezetésben:

-         rendszertelen életmód

-         elhízás

-         gyógyszerfogyasztás

-         ruházkodás

-         élvezeti szerek fogyasztása

-         mozgás szegény életmód

-         higiénés mulasztások

 

 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 135
Tegnapi: 387
Heti: 135
Havi: 12 913
Össz.: 4 823 669

Látogatottság növelés
Oldal: Egészségnevelés
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »