Egészségügyi tananyagok mindenkinek

“A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

Interakció az egészségügyi ellátásban

18. kidolgozott tétel


Munkahelyére új munkatárs érkezik.

Tájékoztassa az intézmény szervezeti felépítéséről, a munkaköri elvárásokról, a munka világára vonatkozó szabályozásokról! A tájékoztatás során az alábbi szempontokra térjen ki: az egészségügyi dolgozók intézményen belüli hierarchiája, munkakörök, munkakörökkel kapcsolatos elvárások, személyes attitűdök, Munka Törvénykönyve, Kollektív szerződés, Munkaviszony és munkajogi szerződések


Egészségügyi dolgozók intézményen belüli hierarchiája (osztályos)


Ápolási igazgató                                Orvosigazgató                                   Gazdasági igazgató


Ápolási igazgató helyettes(2)                Igazgató helyettes(2)                            - pénzügy


Osztályvezető főnővér              Osztályvezető főorvos              - műszaki


Vezető helyettes                                  Osztályvezető főorvos helyettes


Okleveles ápoló                                  Főorvos


Diplomás ápoló                                   Adjunktus


E kategóriás ápoló                               Szakorvos


Segédápoló                                         Általános orvos

                                                          

Rezidens
Szakrendelési hierarchia


Ápolási igazgató


Ápolási igazgató helyettes (2)


Osztályvezető főnővér


Vezető asszisztens


Vezető helyettes asszisztens


Szakasszisztens

 Munkaköri leírás: a dolgozó/ munkavállaló kötelezettségeit tartalmazza

-         heti hány óra munka

-         milyen időbeosztásba

-         feladatok

-         személyes attitűdök: kedves, türelmes empatikus, jó kommunikációs készség, kötelességtudó, megértő, jó szaktudás, udvarias, tisztelettudó, figyelmes, jó konfliktuskezelő, stressztűrő, kudarctűrő, rugalmas, titoktartó, jó megfigyelő, humánus


Asszisztens feladatköre, munkaköri leírása:

- az orvosi feladatkör, melyben az asszisztens a betegek gondozásában, vizsgálatában és kezelésében működik közre. Az orvosi kivizsgálás keretében egyszerűbb laborvizsgálatokkal is megbízzák;

- az orvosi rendelő ügyeinek intézése és rendben tartása, amelyhez hozzátartozik az irodai munkák lebonyolítása és a szervezői munka, mely lehetővé teszi a rendelői hétköznapok akadálytalan lefolyását.


  • a betegek gondozása az orvosi rendelőben a kezelés előtt, alatt és után,
  • a betegek vizsgálatában, kezelésében és a műtéteknél való közreműködés,
  • a fekvőbetegek otthoni látogatása és ápolása
  • orvosi műszerek, eszközök és készülékek használata és rendben tartása,
  • labormunkák elvégzése,
  • a rendelői ügyek lebonyolítása,
  • az adminisztráció és az elszámolások elvégzése

Minden nemű munkakörben elvárható, hogy mindenki a legmegfelelőbben lássa el a munkáját, ha nézeteltérés van egy kollegával akkor igyekezzünk azt minél előbb megoldani, ha másként nem megy vezető bevonása, másik műszak.

Az attitűd fogalma: pozitív és negatív viszonyulások tárgyak, személyek, csoportok, helyzetek, környezet, elvont eszmék, irányzatok iránti vonzalmak vagy idegenkedések

Munka törvénykönyve…

l      A munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb jogszabály (1992. évi XXII. törvény);

l      Szabályozza a munkaviszonyban szereplő két fél, a munkavállaló és a munkáltató legfőbb jogait és kötelezettségeit, előírja a munkaviszony formai és tartalmi szabályait.

l      Tekintettel arra, hogy a munkaviszonyt létesítő felek nem egyenrangúak (jellemzően a munkáltató diktálja a feltételeket), attól eltérni nem szabad. (Ha mégis, akkor csakis abban az esetben, ha az a munkavállalónak kedvezőbb.)

l      Speciális területeken több jogszabály is kiegészíti. Például a közalkalmazottak munkaviszonyát a Közalkalmazotti Törvény is szabályozza.

 

 

A kollektív szerződés olyan - a munkafeltételekre vonatkozó - megállapodás, amelyet

egyrészről a munkáltató (munkáltatói érdek-képviseleti szervezet vagy több munkáltató),

másrészről az érintett munkavállalók által támogatott szakszervezet (szakszervezetek) kötnek

meg. Egy munkáltatónál csak egy kollektív szerződés köthető, amelyet az arra jogosult

szakszervezet köthet meg.

A kollektív szerződés az Mt-ben kapott felhatalmazás alapján a munkaviszonyból származó

jogokat, kötelezettségeket, ezek gyakorlásának és teljesítésének módját, az erre vonatkozó

eljárás rendjét, valamint a munkáltató és munkavállaló közötti kapcsolatrendszert

szabályozza.

 

A munkaviszony a munkáltató és munkavállaló között létrejött jogviszony, melyet a felek írásbeli munkaszerződéssel létesítenek.

            A.  A munkaviszony alanyai:

l      munkáltató,

l      munkavállaló.

A munkaszerződés legfontosabb elemei:

l      a felek adatait;

l      megállapodást a munkakörben,

l      megállapodást a bruttó munkabérben (személyi alapbér – min. minimálbér, pótlékok)

l      megállapodást a munkavégzés helyében,

l      munkaviszony időtartamát, próbaidőt, munkaidőt, annak beosztását.

Továbbá, például:

l      rögzíteni kell, ha a munkavégzés helye változtatható;

l      tanácsos megnevezni a munkáltatói jogkört gyakorló személyt,

Hitelesítéseket:

l      a felek aláírását.

 

A munkaszerződés alaki vagy formai hiányosságai esetén a munkaviszony automatikusan megszűnik.

  A munkaszerződés időtartama:

l      határozatlan időtartamra szóló,

l      határozott idejű, ami azonban maximum 5 év lehet.

           

A munkaszerződésben mind határozott, mind határozatlan időtartam esetén megállapodhatnak próbaidőről (ellenkező rendelkezés hiányában 30 nap), de ennek időtartama maximum   3 hónap (köztisztviselők 6 hónap, közalkalmazottak 4 hónap) lehet.

A próbaidő alatt bármelyik fél azonnal megszüntetheti a szerződést, külön indoklás és jogkövetkezmény nélkül.

Fontos tudni!

l      Egyes esetekben kötelező határozott időre létesíteni a munkaszerződést.

l      A határozott idejű szerződés határozatlan idejűvé alakul, ha a munkavállaló  az időtartam lejártát követően , vezetője tudtával, legalább egy munkanapot tovább dolgozik. (Kivéve, ha eredetileg 30 napnál rövidebb időre kötötték. Ekkor csak az eredeti időtartam ismétlődik.)

 

A munkaviszony kezdete a munkába lépés első napja. (Ha ez nem a szerződéskötést követő nap, erre a munkaszerződésben feltétlenül utalni kell.

 

 A munkavállaló kötelezettségei:

l      a munkát köteles személyesen végezni, más személyt a munkavégzés teljesítésével nem bízhat meg;

l      köteles az előírt időben és helyen megjelenni;

l      a munkahelyen munkára képes állapotban kell megjelenni, amit a munkáltató jogosult és köteles ellenőrizni.

l      A munkavállaló feladatait a Munkaköri leírás tartalmazza. Ez a munka szerződés mellékletét képezi.

 

A munkakörben részletezett feladatok munkáltató általi megváltoztatásához nem szükséges a munkaszerződés módosítása! Természetesen a dolgozónak el kell fogadnia a megváltozott munkaköri leírást

 

A munkajog szabályozása

A munkavégzés szabályozásának alaptörvénye a Munka törvénykönyve.

 

A közalkalmazottak munkavégzését a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,

a köztisztviselők munkavégzését pedig a Köztisztviselői törvény szabályozza.

 

A munkaszerződés kötelező elemei

 A munkaviszony - ha törvény másként nem rendelkezik - munkaszerződéssel jön létre.

A munkaszerződést írásba kell foglalni.

  Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat

 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 344
Tegnapi: 431
Heti: 1 663
Havi: 6 039
Össz.: 4 844 436

Látogatottság növelés
Oldal: Interakció az egészségügyi ellátásban 18. tétel
Egészségügyi tananyagok mindenkinek - © 2008 - 2024 - egeszsegugy.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »